กลุ่มทรู หนุน ให้คำปรึกษาสุขภาพจิต ผ่านช่องทางดิจิทัล ร่วมมอบเงินสมทบ โครงการ “กำแพงพักใจ” ผ่าน “Ooca” แอปฯ

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และ Ooca (อูก้า) รับมอบเงินสนับสนุนจาก กลุ่มทรู เพื่อนำไปสนับสนุนค่าตอบแทนจิตแพทย์และนักจิตวิทยาใน โครงการกำแพงพักใจ ช่องทางให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
โดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต (กลาง) อธิบดีฯ และ Ooca (อูก้า) โดย ทันตแพทย์หญิงกัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับมอบเงินสนับสนุนจาก กลุ่มทรู โดย ธวัชชัย ฤกษ์สำราญ (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ Digital Channel เพื่อนำไปสนับสนุนค่าตอบแทนจิตแพทย์และนักจิตวิทยาใน โครงการกำแพงพักใจ (Ooca Wall of Sharing)  ที่เปิดอูก้าแอปพลิเคชัน เป็นช่องทางให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต ทั้งสะดวก รวดเร็ว และมีความเป็นส่วนตัวสูง โดยมุ่งหวังลดความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น


โครงการกำแพงพักใจ (Ooca Wall of Sharing) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท เทเลเมดิก้า จำกัด เจ้าของแอปพลิเคชันอูก้า ซึ่งเป็นช่องทางให้คำปรึกษาสุขภาพจิตออนไลน์แก่เด็กและวัยรุ่น ผ่านทางสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพโดยจิตแพทย์และนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญ โดยสามารถเลือกขอรับคำปรึกษาเวลาใดก็ได้ และมีความเป็นส่วนตัวสูง ทั้งนี้โครงการฯดังกล่าวมีความจำเป็นที่ต้องระดมทุนจากภาคธุรกิจให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณเพื่อนำมาเป็นค่าตอบแทนให้แก่จิตแพทย์และนักจิตวิทยา ทั้งนี้สามารถร่วมบริจาคหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.wallofsharing.com

Share this Article: