เทคโนโลยีใหม่ Wi-Fi Doppler Imaging ติดตามตัวได้ด้วย Router คลื่น 5GHz ไม่ต้องติดกล้องวงจรปิด

ล่าสุดทาง Celeno ประกาศเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด Wi-Fi Doppler Imaging ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตและวัตถุต่างๆ ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ ที่สำคัญสามารถวิเคราะห์พฤติกรรรมในบริเวณที่มีสัญญาณ Wi-Fi โดยแสดงผลผ่านภาพทางรูปที่มีความละเอียดสูง 

ที่ผ่านมาอาคารที่พักหรืออาคารองค์กรต่างๆ พยายามบันทึกพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาในบริเวณพื้นที่ของเราโดยการ ติดกล้องวงจรปิดหรือติดเซ็นเซอร์ในจุดต่างๆ ซึ่งต้องเสียเงินเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้ต้องใช้อุปกรณ์หลายตัว เพื่อให้สัญญาณเพียงพอและครอบคลุม หลังจากการติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้ยังทำให้บรรยากาศโดยรวมทั้งลูกค้าหรือคนที่อยู่ในพื้นเหล่านั้นก็รู้สึกไม่สบายใจ

Wi-Fi Doppler Imaging เป็นเทคโนโลยีที่ถ่ายภาพความละเอียดสูง (high-resolution imaging technology) โดยการใช้ระบบ Wi-Fi ซึ่งเป็นการใช้ Doppler effect และ standard Wi-Fi packets บันทึกภาพการเคลื่อนไหวจากวัตถุต่างๆ ตลอดเวลา

เป็นการใช้สัญญาณในการติดตามตัวหรือวัตถุต่าง ใช้อุปกรณ์ Wi-Fi เพียงอุปกรณ์เดียว โดยไม่ได้อาศัยความช่วยเหลือจากอุปกรณ์อื่นๆ หรือ additional clients แต่เป็นอย่างใด

โดยให้สัญญาณจับภาพความเคลื่อนไหว ใช้ Doppler effect และ standard Wi-Fi packets แล้วประมวลผลของสัญญาณในการเคลื่อนที่และระบบ Algorithms ที่เครื่องได้จดจำเอาไว้เช่น การเคลื่อนไหวของมนุษย์ในสภาวะปกติเป็นอย่างไร เดินอย่างไร ล้มอย่างไร ซึ่งเป็นเครื่องมือจำแนกท่าทางต่างๆของมนุษย์ ตัวสัญญาณจะทำการตรวจสอบเป็นรายนาทีและการเคลื่อนไหว สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวสิ่งต่างๆโดยไม่ต้องใช้สายตาและไม่ต้องใช้แสง

นอกจากนี้การใช้สัญญาณ Wi-Fi เป็นหลีกเลี่ยงการบุกรุกความเป็นส่วนตัว

เทคโนโลยีนี้รองรับสัญญาณ Wi-Fi ความถี่ 5GHz และคลื่น Wi-Fi ในอนาคต 6GHz

นวัตกรรมนี้สามารถนำมาประยุกต์ในเรื่องความปลอดภัยทั้งในบ้านพักหรือที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะบ้าที่มีผู้อยู่อาศัยสูงอายุ หากท่านล้มก็จะมีการแจ้งเตือนทันที หรือนำสัญญาณดังกล่าวไปตรวจสอบความปลอดภัยของทางโรงงานได้อีกด้วย

ข้อมูล  celeno  info.celeno

Share this Article: