T-Mobile พร้อมให้บริการ 5G บนคลื่น 600 MHz เป็นครั้งแรกในระบบ FDD โดยเริ่มเปิดให้บริการสำหรับโมเด็มเชิงพาณิชย์

3 ผู้ประกอบการโทรคมนาคมทั้ง T-Mobile ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่าย และ Qualcomm ผู้นำเรื่องการประมวลผล ได้ประกาศความสำเร็จในการให้บริการรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ต 5G บนคลื่น 600 MHz ซึ่งใช้เสาอากาศในการส่งสัญญาณด้วย Ericsson ระบบ Frequency Division Duplex (FDD) ระบบโมเด็ม Snapdragon X55 เชิงพาณิชย์ของ Qualcomm


ในอดีตความสามารถของสมาร์ทโฟน 5G ที่ใช้ Qualcomm’s X50 modem จะไม่สามารถรองรับการใช้งาน 5G บนความถี่ต่ำ 600 MHz บนเทคโนโลยี FDD ได้ ซึ่งคลื่นดังกล่าวเป็นคลื่นที่ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมสามารถวางระบบ 5G ได้อย่างครอบคลุม

สำหรับสมาร์ทโฟน Qualcomm ที่เปิดตัว X55 เป็นครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สามารถแก้ไขความสามารถของซิปให้รองรับคลื่น 5G ความถี่ 600 MHz สนับสนุนโหมด FDD ได้

ทำให้ Samsung Galaxy S10 5G และ LG V50 Thin Q 5G ซึ่งส่วนใหญ่ที่ยังไม่มีการปรับจะใช้งานคลื่น 5G บนความถี่สูงได้เท่านั้น (mmWave spectrum Band) ซึ่งส่วนใหญ่กระจุกตัวในเขตชุมชนหนาแน่นยังสามารถรับ 5G ความถี่ 600 MHz และ5G sub-6 GHz ได้ รวมทั้งการสื่อสารโหมด 4G ได้อีกด้วย

การทดสอบครั้งนี้ประสบความสำเร็จที่ lab in Bellevue ในรัฐ Washington. โดยการใช้ Ericsson’s Radio System portfolio ช่วยสนับสนุนให้สามารถดำเนินการทั้ง both non-standalone (NSA) และ standalone (SA) และพร้อมให้บริการในครึ่งปีหลัง 2019 อย่างแน่นอน
Share this Article: