รื้อใหญ่ออสเตรเลีย อัพเกรด Fiber เครือข่าย 5G มากกว่า 100 Gbps เหตุคนใช้เน็ตทะลุ 150 GB/เดือน

ล่าสุด Telstra ผู้ให้บริการโทรคมนาคม 5G รายใหญ่ของประเทศออสเตรเลีย เร่งเพิ่มความสามารถของโครงข่ายให้รับ-ส่งข้อมูลมากกว่า 100 Gbps ทั่วประเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยเหลือโครงข่าย โดยให้สามารถแก้ไขข้อบกพร่องโดยอัตโนมัติ พร้อมเชื่อมต่อกับโครงข่ายระหว่างเมืองเมืองหลวงและจุดเชื่อมต่อระหว่าง The National Broadband Network (NBN) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ


ที่ผ่านมาเครือข่ายบรอดแบนด์ของประเทศออสเตรเลีย มีมีผู้ใช้งานด้วยความเร็วเพิ่มขึ้น 11 เท่าจากที่ผ่านมา ซึ่งอาศัยซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

Chris Meissner ดำรงตำแหน่ง telstra Transport IP Core and Edge Engineering Executive ระบุว่า โครงข่ายพื้นฐานใหม่จะต้องปรับปรุงโครงข่ายใหม่ให้มีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่เพิ่มความจุของ optical network ให้สามารถโอนย้ายข้อมูลจากโครงข่ายเดิมและโครงข่ายใหม่ได้อย่างอัตโนมัติ ( fibre break ) และสลับเส้นทางได้

การกำหนดให้โครงข่ายสามารถรับส่งข้อมูลได้นั้น จะทำให้ลดความเสี่ยงของโครงสร้างพื้นฐานและลดความเสี่ยงโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความผิดพลาดอีกด้วย เพราะหากเกิดอะไรเกิดขึ้นกับโครงข่าย จะต้องใช้ระยะเวลาหลายวันเพื่อแก้ไขข้อผิดผลาดที่เกิดขึ้น

ที่ผ่านมาทางโครงข่ายได้เสนอโปรโมชั่น 15GB, 60GB, 100GB และ 150GB หากใช้งานเกินความเร็วก็จะลดลงเช่น 1.5 Mbps เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันผู้ใช้งานมีการใช้อินเตอร์เน็ตปริมาณสูงขึ้น แบนด์วิดท์ก็ต้องพัฒนาขึ้น อย่างน้อยผู้ใช้งาน 1 คนจะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตปริมาณ 150GB ต่อเดือน

สิ่งที่เกิดขึ้นอีกอย่าง คือผู้ให้บริการประกาศรับสมัครตำแหน่งงานใหม่ 1500 คน ส่วนใหญ่เป็นงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สามารถดูแลโครงข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูล 
itwire exchange.telstra
Share this Article: