สหรัฐอนุมัติดาวเทียมทะลุ 15,000 ดวง Amazon สู้ SpaceX เร่งสร้าง Gateway earth stations เชื่อม Fiber

ล่าสุดสงครามการขอใบอนุญาติเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมทะลุ 15,000 ดวงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลัง Amazon ได้ยื่นขออนุญาติการเปิดให้บริการดาวเทียม 3,236 รายการ เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตจากวงโคจรดาวเทียมต่ำ ซึ่งท้าทายกองยานอวกาศที่วางแผนของ Elon Musk's SpaceX

โดย Amazon ที่ผ่านมาได้ยื่นเอกสารการขออนุญาตการให้บริการดาวเทียม 4 กรกฎาคม 2562 กับหน้างาน FCC หรือFederal Communications Commission ซึ่งทำหน้าที่คล้าย กสทช. ของประเทศไทย เพื่อส่งมอบอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ให้กับผู้บริโภคและธุรกิจหลายสิบล้านคน ซึ่งคนเหล่านี้ยังขาดการใช้งานอินเทอร์เน็ตและช่วยให้บริหารอินเทอร์เน็ตสำหรับเครื่องบิน ,เรือเดินทะเลและยานพาหนะทางบก

โดยที่ผ่านมา FCC ได้อนุมัติดาวเทียมโคจรต่ำเกือบ 13,000 ดวง รวมถึงดาวเทียมของ SpaceX เป็นจำนวน 11,943 ดาว


นอกจากนี้ยังมีผู้เข้ามายื่นขอรับใบอนุญาต ได้แก่ OneWeb ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก SoftBank Group Corp, Virgin Group, LeoSat Enterprises หรือสายการบิน Boeing Company ได้เข้าร่วมขอรับใบอนุญาต

สำหรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านวงโคจรของโลกระดับต่ำ ซึ่งมีความสูง 112 ถึง 1,200 ไมล์ (หรือประมาณ 180 ถึง 2,000 กิโลเมตร) ช่วงความสูงดังกล่าวเป็นช่วงความสูงที่เกิดการแย่งชิงใบอนุญาตเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการ


Amazon ได้ขออนุญาต FCC ความสูงระดับ 370 ถึง 390 ไมล์ (590 ถึง 630 กิโลเมตร) โดยในอนาคตจะเสนอเพิ่มเติมดาวเทียมในระดับความสูง 590 กม., 610 กม. และ 630 กม.

โดยเฟสแรกคือการส่งดาวเทียมจำนวน 578 ดวงขึ้นสูงวงโคจรโลก ช่วงละติจูดที่ 39 ° N-56 ° N และ 39 ° S-56 °

นอกจากนี้ยังมีการยื่นขอสถานีภาคพื้นดินต่างหาก เป็นสถานี Gateway earth stations เชื่อม Fiber แล้วรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านอากาศ สถานีแห่งนี้จะติดตั้งถี่เป็นพิเศษในพื้นที่เขตที่มีปริมาณฝนตกมาก เพื่อให้รับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้รวดเร็วและลดเวลาแฝงได้จำนวนมาก

ข้อมุล  arstechnica  latimes  engadget  satellitetoday  geekwire  ktna  vernonchan  fcc

 

Share this Article: