ออสเตรเลีย จี้ค่ายเน็ตบ้าน Fiber เลิกให้บริการ Wi-Fi คลื่น 2.4 GHz พร้อมบล็อค Router บางรุ่น

ล่าสุด Chris Duckett ได้เขียนเกี่ยวกับระบบเครือข่ายไร้สายของประเทศออสเตรเลีย เปิดเผยการทดลองจากอุปกรณ์ 43 เครื่อง ซึ่งเป็นการทดลองจาก Enex for the Australian Communications and Media Authority (ACMA) พบว่าความเร็วของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตมีปริมาณที่ช้าเนื่องจากใช้คลื่น 2.4 GHz เมื่อเทียบกับคลื่น 5GHz มีประสิทธิภาพที่สูงกว่า 
ซึ่งคลื่น 5 GHz ดูจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในขณะนี้ สำหรับการใช้บริการ Wi-Fi ที่สำคัญคลื่น 5GHz สามารถพัฒนาเทคโนโลยี ทั้ง ฺBeamforming และ MU/MIMO


 
นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า 30% ไม่สามารเข้าถึงความเร็ว 100 Mbps บนคลื่น 2.4 GHz ในระยะ 5 เมตร ได้ สะท้อนถึงความสามารถการเข้าถึงประสิทธิภาพของ Fiber เช่น NBN 100/40 FTTN / B
เมื่อติดตั้งกำแพง Wi-Fi คลื่น 2.4 GHz พบว่า 26% ได้รับความเร็วได้เพียง 10Mbps เท่านั้น แต่ถ้าใช้คลื่น 5GHz จำนวน 40% พบว่า ความเร็วจะเพิ่มขึ้นเป็น 80 Mbps
 
ความแรงของสัญญาณมีค่าอ่อนลงมากกว่า 20dB ระหว่าง 2 คลื่น ซึ่งคลื่น 5 GHz มีความเข้มของสัญญาณที่มากกว่า
 
การศึกษาครั้งนี้พบว่า ค่าใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบรายเดือนจะจ่ายสูงขึ้นเพียงใด แต่หากไม่เปลี่ยนอุปกรณ์ทุกอย่างก็ถือว่าจ่ายแพงมากกว่าเดิมซึ่งผู้ให้บริการจะต้องให้ความรู้กับผู้บริโภคให้ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนโมเด็มให้เข้ากับเทคโนโลยี หรือปฏิเสธโมเด็มบางรุ่นทันทีจากระบบ เช่น Linksys X6200 AC750.
 
ที่ผ่านมา บริษัท Australia's broadband access network หรือ NBN ซึ่งเป็นบริษัทของรัฐที่ดูแลระบบโทรคมนาคมกลาง ของประเทศ กล่าวว่า ผู้ใช้งานแบบที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่การใช้งานดาวน์โหลดมากกว่า เช่น ชอบโปรโมชั่น 100/20Mbps แต่ลูกค้าไม่ยอมเปลี่ยนอุปกรณ์เพราะกลัวเรื่องสัญญาและค่าประกันที่ค่อนข้างสูง
 
ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ เริ่มเดินหน้าการขอให้ Wi-Fi ใช้งานบนคลื่น 6 GHz บน จำนวน 160 MHz ซึ่งจะทำให้เพิ่มความสามารถเกี่ยวข้องกับความเร็วสูงถึงมากกว่า 1 Gbps ทำให้สามารถรับชม VDO ความละเอียด 8K ได้ , รับ - ส่งสตรีมเกมที่มีความหน่วงแฝงต่ำ

ข้อมูล wifinowevents zdnet
Share this Article: