ไทย อัพเกรดเคเบิลระหว่างประเทศ ความจุใหม่ 10,582Gbps พร้อมเชื่อมเพื่อนบ้าน เผยสร้าง Network ถึงเกาหลีใต้

กระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมดิจิทัลแห่งประเทศไทยเตรียมวางแผนโครงการลงทุน 5 พันล้านบาท (ประมาณ 162.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในการอัพเกรดและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตของประเทศ ซึ่งได้ร่วมกับมือกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ซึ่่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไทยถือหุ้น 100% ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐาลประเทศกัมพูชา,พม่า และประเทศลาว ร่วมสนับสนุน


โดยเรียกโครงการนี้ว่า Asean Digital Hub ซึ่งโครงการนี้แบ่งเป็น 3 เฟส ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพของเคเบิลทั้งการเพิ่มความจุโครงขายและอัพเกรดอุปกรณ์ทั้งหมด, การพัฒนาระบบเคเบิลใต้น้ำจากระบบเดิม และการติดตั้งสายเคเบิลใต้น้ำแห่งใหม่ระหว่างประเทศ

 
โดยแบ่งรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
ระยะแรก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เตรียมขยายความจุอินเทอร์เน็ตให้รองรับ 2,300 Gbps โดยเฉพาะ การเชื่อมต่อริมชายแดนกัมพูชาลาวและพม่า ซึ่งใช้เงินลงทุนโครงการนี้มีมูลค่าถึง 2 พันล้านบาท ส่วนต่อมา 1 พันล้านบาทนี้ใช้ในการติดตั้งระบบการสื่อสาร 151 แห่งทั่วประเทศ


 
นอกจากนี้โครงการสายเคเบิลอินเทอร์เน็ตใต้ไทยกับสิงคโปร์จีนผ่านฮ่องกงและสหรัฐอเมริกาเดิมรองรับความจุโครงข่ายที่ 770 Gbps ส่วนเส้นทางใหม่ต้องอัพเกรดสามารถรองรับปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนสูงถึง 7,512Gbps จากคนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น


ส่วนสุดท้าย การสร้างโครงข่ายสายเคเบิลอินเทอร์เน็ตใต้น้ำใหม่ให้ประเทศไทยเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตกับเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ สิงคโปร์, ฮ่องกง, ญี่ปุ่น, ไทย, จีน, เวียดนาม, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์และเกาหลีใต้


 
แผนดังกล่าวเตรียมจะเซ็นสัญญาการลงทุนและการก่อสร้างกับพันธมิตรในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมนี้ และพร้อมใช้งานภายในปี 2565ข้อมูล
thepattayanews nationmultimedia mining-technology wired telcotech phnompenhpost
Share this Article: