งาน Satellite Tech Focus ชี้เสาสัญญาณเครื่องบินต้องมีระบบการนำทางอิเล็กทรอนิกส์ Ka-band รองรับคลื่น 3.5 GHz

ล่าสุดภายในงาน " Satellite Tech Focus " โดย JP Szczepanik ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) ของ Phasor กล่าวว่า ระบบเสาอากาศของเครื่องบินต้องการระบบการนำทางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นระบบเสาอากาศแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับตลาดเครื่องบินพาณิชย์จะต้องบรรจุในเทคโนโลยีเหล่านี้ไว้ในอุปกรณ์ใหม่ๆ

 

โดยที่เสาอากาศที่ใช้รับส่งบนเครื่องบินต้องไม่สามารถขยับและเคลื่อนไหวได้ แต่เป็นการการขยายตัวเสาอากาศให้มีขนาดที่ใหญ่และกว้างเพื่อให้สามารถรับส่งสัญญาณได้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างรวดเร็วที่สุด ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนพัฒนาให้รองรับทิศทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่าง ระบบเสาอากาศต้นแบบของ Viasat คือ Ka-band Global Aero Terminal (GAT-5518) เป็นลักษณะเสาอากาศ Ka-band ลักษณะที่สามารถควบคุมการรับส่งสัญญาณแบบ Two-Way , เป็นโมเด็มที่มีลักษณะการรับส่งสัญญาณได้ในระดับสูง การออกแบบในลักษณะนี้ยังคงเน้นการรับส่งสัญญาณดาวเทียมเป็นปริมาณที่สูง ซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบ


ในขณะที่ Viasat ในอนาคตที่กำลังดำเนินการจะมีการปรับปรุงออกแบบให้มีลักษณะดังภาพ โดยมีเป้าหมายในรองรับเพียงพอกับการความจุของการให้บริการและขยายแบนด์วิดท์เพียงพอในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และเชื่อมต่อสัญญาณดาวเทียมได้อย่างรวดเร็วทันกับความเร็วบนเครื่องบิน

ที่ผ่านมาเสารุ่นอนาคต ThinAir Ka2517 ดังกล่าวได้ทดสอบจริงซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้


1. ทดสอบระดับความสูง 15,000 เมตร สามารถทำความเร็วรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต ที่ downlink 25 Mbps และ uplink 5 Mbps

2. ทดสอบบนรถบรรทุก สามารถทำความเร็วรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต ที่ downlink 260-185 Mbps และ uplink 35 Mbps

งาน Satellite Tech Focus แสดงเสาอากาศรูปแบบใหม่ Ka-band รองรับคลื่น 3.5 GHz ก้าวผ่านการใช้เน็ตสูงขึ้น

ทาง Viasat ต้องปรับตัวให้ทันการผู้ใช้งานปกติบนภาคพื้นเนื่องจากระบบภาคพื้นดินมีการใช้งานความถี่เพื่อรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตสูงมาก


แผนของบริษัทพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสัญญาบนเครื่องบินจำนวน 1,312 ลำ และมีสัญญาการติดตั้งมากกว่า 490 แห่ง


ข้อมูล  runwaygirlnetwork  runwaygirlnetwork  aviationtoday  thinkom  thinkom

Share this Article: