ยึดคลื่นทหาร ลุย 5G ด้วยคลื่น 8GHz เพื่อเป็น backbone ของเสาเชื่อม Network

Ofcom ของประเทศอังกฤษ ซึ่งทำหน้าที่คล้าย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ของประเทศไทย ได้เปิดตัว 5G อย่างเป็นทางการในระยะหนึ่งแล้ว 

พบว่ามีปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น ถึงทำให้เพิ่มความถี่เพื่อเชื่อมโครงข่าย 5G ให้สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น ทั้ง 8GHz และ 26GHz โดยแบ่งคลื่นบางส่วนจากส่วนของความมั่นคงมาให้บริการเชิงพาณิชย์

 
ซึ่ง Ofcom รับคลื่นนี้จากกระทรวงกลาโหม 8GHz ช่วง 7.9GHz และ 8.4GHz ซึ่งเป็นจำนวน 168MHz ซึ่งคลื่นนี้เป็นคลื่นที่ถือเป็น backbone  ของโครงข่าย 5G เนื่องจากมีไว้ใช้เป็นทำหน้าที่เชื่อมเสาโทรคมนาคมระหว่างกันหรือ backhaul ทั้งบริการอินเทอร์เน็ตประจำที่ (fixed) และอินเทอร์เน็ตไร้สาย (mobile networks) ซึ่งถือเป็นคลื่นความถี่ low-latency infrastructure

 
นอกจากนี้ยังมีความถี่ 26GHz ซึ่งจำนวนประมาณ 2.25GHz (24.25GHz ถึง 26.5GHz) ซึ่งเป็นความถี่ช่วงสั้นกำลังดึงมาให้บริการระบบ 5G ซึ่งรายละเอียดจะถูกเปิดเผยเพิ่มขึ้นในปีหน้า


สิ่งที่น่าจับตาในประเทศอังกฤษคือ Ofcom จะทำการทวงคลื่น 1500 MHz หรือ 1492-1517MHz เพื่อใช้งานสำหรับบริการบรอดแบนด์ไร้สายในอนาคต คาดว่าสำเร็จภายในเดือนธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับสภา EU ในเรื่อง 2018/661


 
นอกจากนี้ปีหน้า ค.ศ. 2020 ทาง Ofcom จะทำการจัดการประมูล 5G ในคลื่น 700MHz จำนวน 80MHz อีกด้วย

ข้อมูล  
ofcom  ispreview  edrmagazine
Share this Article: