นอร์เวย์..ประกาศผลประมูล 5G คลื่น 700 MHz ค่าย Telenor, Telia ,Ice ใบอนุญาตแสนถูกเริ่มต้น 651 ลบ.

ประเทศนอร์เวย์ประกาศผลการประมูล 5G อย่างเป็นการโดย Telenor, Telia และ Ice ซึ่งเป็น 3 ค่ายหลักและเป็นค่ายที่มีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ชนะการประมูลในครั้งนี้ รวมกัน 3 ค่ายได้เม็ดเงินสูงถึง 735.057 ล้าน NOK

โดย Nkom ทำหน้าที่คล้ายสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ของประเทศไทย ได้จัดการประมูลคลื่น คลื่นความถี่ 5G ในย่านความถี่ 700 MHz และ 2.1 GHz ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562
โดยที่คลื่นความถี่ 700 MHz จะเริ่มให้ใช้งานได้ 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 ธันวาคม 2582 ระยะเวลา 20 ปี ซึ่งถือเป็นคลื่นที่ทำให้เทคโนโลยี 5G เปิดตัวได้อย่างเร็วสุด โดยคลื่น 700 MHz เป็นคลื่นที่ได้ยึดคืนมาจากกิจกรรมโทรทัศน์ของประเทศ นอกจากนี้ยังมีการให้บริการย่านความถี่ 2.1 GHz จำนวน 2 x 15 MHz ในระบบ FDD จะเริ่มให้ใช้งานถึง 31 ธันวาคม 2575

ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้
 1. ผู้ให้บริการ Ice ได้รับคลื่นความถี่ 700 MHz จำนวน 2 x 10 MHz และ ได้รับคลื่นความถี่ 2.1 GHz จำนวน 2 x 15 MHz ใช้เม็คเงิน 337.176 ล้าน NOK ( ประมาณ 1219 ล้านบาท )
 2. Telia ได้รับคลื่นความถี่ 700 MHz จำนวน 2 x 10 MHz ใช้เม็คเงินในการประมูล 217.881 ล้าน NOK ( ประมาณ 788 ล้านบาท )
 3. Telenor ได้รับคลื่นความถี่ 700 MHz จำนวน 2 x 10 MHz ใช้เม็คเงินในการประมูล 180 ล้าน NOK ( ประมาณ 651 ล้านบาท )

จุดมุ่งหมายของการประมูลคลื่น 700 MHz มีรายละเอียดต่อไปนี้
 1. Telia คือการทำให้บริการ 5G ครอบคลุมทางรถไฟของประเทศ
 2. Telenor คือการทำให้บริการ 5G ครอบคลุมทางหลวงของประเทศ ซึ่งเป็นข้อตกลงหระหว่างรัฐกับ Telenor
 3. ICE สามารถเพิ่มความสามารถในการให้บริการอินเทอร์เน็ต เดิมมีคลื่น 450, 800 และ 900 MHz และ 1,800 และ 2,100 MHz
ผู้ที่ชนะการประมูลสามารถชำระค่าเลื่อนในอีก 2 ปีข้างหน้า โดยต้องลงทุนโครงข่าย 735.057 ล้าน NOK (ประมาณ 2658 ล้านบาท) ถึงจะคุ้มครองสิทธิพิเศษนี้ ซึ่งภาครัฐเชื่อว่า ทุกพื้นที่ต้องมีสัญญาณ 5G ในการให้บริการประชาชนในประเทศ

สำหรับประเทศไทย กสทช. จะเป็นการจัดสรรคลื่นย่าน 700 MHz จำนวน 3 ชุดใบอนุญาต โดยกำหนดแถบคลื่นความถี่ (bandwidth) ใบอนุญาตละ 10 MHz ในราคาใบอนุญาตละ 17,584 ล้านบาท
 
Share this Article: