3ค่าย คว่ำบาตร กสทช. บราซิล... ไม่ร่วมประมูลคลื่น 700 MHz ทำ 5G ต้องได้มากกว่า 100 MHz

ล่าสุด ค่ายยักษ์ประกาศอย่างชัดเจน ไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น 700 MHz ในเดือนมีนาคม 2563 โดยหากมีการประมูลต้อง 2.3 GHz, 3.3 GHz, 3.5 GHz และ 26 GHz เท่านั้น ซึ่งปัญหาของ Claro, TIM และ Vivo ไม่เข้าประมูลคลื่นความถี่ 10 MHz + 10 MHz ในการทำ 5G เนื่องจากเป็นคลื่นที่น้อยจนเกินไปและต้องการคลื่นที่มีความถี่มากกว่า 3GHz (เช่น 3500 MHz ขึ้นไป)

โดยปัจจุบันผู้ที่ถือครองคลื่นนี้มีเพียงเจ้าเดียวคือ Oi นำคลื่น 700 MHz มาให้บริการ 4G

 

ตามรายงานของ TeleSynthesis ชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดของ Claro, TIM และ Vivo มีความต้องการคลื่นความที่ไม่น้อยกว่า 1,000 MHz ในการให้บริการ 5G ซึ่งมีความต้องการมากเพิ่มขึ้นถึง 703% และที่ผ่านมาผู้ให้บริการทั้ง 3 รายถือครองคลื่นความถี่ที่ต่ำว่า 1 GHz (เช่นคลื่น 800 MHz , 900 MHz) อยู่แล้ว เป็นจำนวนประมาณ 35-40% ของคลื่นที่ถือครอง

 

ส่วนใหญ่เป็นการถือครองคลื่นความถี่ในย่านคลื่น 1 GHz -3 GHz (เช่น คลื่น 1800 MHz , 2100 MHz, 2300 MHz, 2600 MHz)

 

โดยปกติของประเทศบราซิล เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ มีการแยกการถือครองตามภาคต่างๆ เช่นภ  ภาคตะวันออก, ภาคตะวันตก, ภาคเหนือ, ภาคใต้

 

ซึ่งปัญหาของผู้ให้บริการบางรายยังติดปัญหาด้านข้อกฏหมายบล็อกไม่ให้ถือครองคลื่นมากกว่า 71.4 MHz โดยมีละเอียดดังต่อไปนี้

 

- โครงข่าย Vivo มีคลื่นความถี่ที่ต่ำกว่า 1 GHz จำนวน 51.4 MHz ในพื้นที่ São Paulo, Minas Gerais และภาคตะวันออก

 

- โครงข่าย Claro มีคลื่นความถี่ที่ต่ำกว่า 1 GHz จำนวน 51.4 MHz ในพื้นที่ São Paulo และเมืองหลวง

 

- โครงข่าย TIM มีคลื่นความถี่ที่ต่ำกว่า 1 GHz จำนวน 64 MHz ในพื้นที่ในParanáและ Santa Catarina

 

ดังนั้นหากทำการซื้อคลื่นความถี่ 700 MHz จำนวน 20 MHz (10 + 10 MHz) ก็จะนำไปสู่การถือครองคลื่นความถี่เกินตามที่กฏหมายกำหนด

มีเพียงโครงข่าย Oi ที่มีความถี่ต่ำกว่า 1 GHz จำนวนเพียง 5 MHz เท่านั้น ยกเว้นในพื้นที่ Rio Grande do Sul, in the Midwest region และส่วนหนึ่งของภาคเหนือถือครอง 19 MHz

 

หน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมของประเทศบราซิลทำหน้าที่คล้าย กสทช. ของประเทศไทย ชี้แจ้งว่าภายในประเทศผู้ให้บริการบางราย ถือครองคลื่นความถี่ช่วง 1 GHz และ 3 GHz (เช่น คลื่น 1800 MHz , 2100 MHz, 2300 MHz, 2600 MHz) สูงถึง 172.5 MHz

 

สำหรับการประมูล 5G ที่กำลังจะเกิดขึ้น จะแบ่งการประมูลคลื่นความถี่ดังต่อไปนี้

 

ชุดคลื่น 700 MHz: 20 MHz (10 MHz + 10 MHz)

 

ชุดคลื่น 2.3 GHz: 100 MHz (50 MHz + 50 MHz)

ชุดคลื่น 3.3 GHz: 100 MHz (50 MHz + 50 MHz)

ชุดคลื่น 3.5 GHz: 200 MHz (100 MHz + 100 MHz)

ชุดคลื่น 26 GHz (คลื่นมิลลิเมตร): 3,250 MHz (1,625 MHz + 1,625 MHz)

ซึ่งจะทำให้คลื่นมีมากเพียงพอต่อการให้บริการโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ พื้นที่ในภาคเหนือภาค, ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตก-กลาง ซึ่งเอกสารการประมูลใช้เอกสารเดียวกับปี 2550 ซึ่งเป็นการประมูล 3G ผ่านการตรวจสอบจาก สำนักงานอัยการสูงสุดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 


ข้อมูล tecnoblog tecnoblog

Share this Article: