เกาหลีใต้..นำคลื่น 700 MHz ดูแลระบบสาธารณะด้วย PS-LTE และระบบราง LTE-Railway ใช้เพียง 20 MHz

ล่าสุดในประเทศเกาหลีใต้ ทาง KT Corporation (KT) และ Samsung Electronics ติดตั้งเพิ่มเติมบริการโซลูชั่นบนโครงข่าย LTE ด้วยระบบ (PS-LTE) บนคลื่น 700 MHz พร้อมให้บริการโครงข่ายสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของประชาชน 10 เมือง ภายในปี 2563

โดยทั้ง 2 บริษัทได้เชื่อมอุปกรณ์ IoT (NB-IoT) ผ่านระบบเครือข่าย PS-LTE ถือเป็นผู้ให้บริการรายแรกของโลก เพื่อให้รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศและการป้องกันภัยตามธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ โดยที่แต่ละจุดจะมี เซ็นเซอร์ IoT หลายร้อยตัวที่ใช้พลังงานถ่ายขนาดเล็กในการให้บริการ

การรับส่งข้อมูลสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ การป้องกันภัย สามารถติดตั้งอุปกรณ์ตามป่าธรรมชาติโดยมีแอปพลิเคชันคอยตรวจเช็ค 
แต่ถ้าอยู่ในสถานการณ์ปกติ คลื่นความถี่ 700 MHz ดังกล่าวจะนำไปใช้งานบริการ NB-IoT เพื่อเก็บข้อมูลเครื่องมิเตอร์ต่างๆ เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า,มิเตอร์ปะปา ตรวจจับเพลิงไหม้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น ระบบราง

ความพิเศษของโครงข่ายนี้มีความสามารถประมวณผลรูปแบบภาพเสมือนจริงบนเทคโนโลยี PS-LTE ตามมาตรฐาน 3GPP , MCPTT, RAN sharing , evolved Multimedia Broadcast Multicast Service, อุปกรณ์ต่างๆที่รองรับ IoT เพื่อใช้ในสาธารณะ NB-IoT, Isolated eUTRAN Operation for Public Safety (IOPS) และ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้โดยตรงๆ (D2D)โดยดำเนินการผ่านคลื่น 700 MHz ใช้ bandwidth 10~20MHz เท่านั้น

เฉพาะการวางระบบ D2D และ NB-IoT เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างโครงข่ายสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งสาธารณะชนจะได้มีเครือข่ายที่เสถียรราบรื่นและมีความน่าเชื่อถือ แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่สามารถอำนวยการส่งสัญญาณหรือในบริเวณนั้นไม่มีสถานีฐาน 700 MHz อุปกรณ์ก็ยังสามารถส่งสัญญาณได้ระหว่างเครื่องต่อเครื่อง

การปรับใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวสามารถปรับใช้โครงข่ายการสื่อสารได้ทันทีทั่วประเทศ เช่น กรุงโซล Gyeonggi, Gangwon, Jeolla, Gyeongbuk และ Chungnam ผ่านโครงข่าย PS-LTE ร่วมถึงระบบ LTE-Railway ที่ให้บริการผ่านรถไฟฟ้าความเร็วสูง 250 km/hour หรือ 155 ไมล์ต่อชั่วโมงโดยใช้โซลูชั่น MCPTT

ข้อมูล  retailnews.asia news.samsung  criticalcomms  en.letsgodigital  rrmediagroup  telecomreviewasia themobileglobe

Share this Article: