เปิดตัววันแรก... สถานี 5G Digital TV ระบบ HPHT บนคลื่น 700 MHz ระยะ 60 กม. ที่ประเทศเยอรมนี

เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับการทดสอบระบบ 5G high-power high-tower (HPHT) บนคลื่น 700 MHz ระยะ 60 กิโลเมตร ถึง 2  สถานี


ซึ่งอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทคนิค
5G high-power high-tower (HPHT) ส่งคุณภาพในคุณภาพภาพ HDTV ซึ่งเป็นโครงข่ายที่ซ้อนทับกับโครงข่ายมือถือ ส่งผลให้การใช้งานไม่ซ้ำซ้อนกันสามารถออกอากาศระบบ 5G Broadcast ออกอากาศได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุด

 

ส่งผลดีทำให้เนื้อหารายการทีวีออกอากาศได้ทุกอุปกรณ์บน Super-Fast 5G network ซึ่งแนวความคิดระบบนี้เป็นแนวคิดการออกอากาศตั้งแต่ยุคระดับคุณภาพ HD โดยได้ทดลองการออกอากาศระบบ HPHT สามารถกระจายสัญญาณได้ไกลถึง 60 กิโลเมตร ซึ่งเหมาะกับการออกอากาศได้ไกลถึงพื้นที่ชนบทห่างไกล ที่สำคัญรัฐบาลสามารถใช้ 5G Broadcast ในการเตือนภัยฉุกเฉินได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องช่องสัญญาณเต็ม. ที่สำคัญทุกอุปกรณ์ iot  ที่รับสัญญาณทีวีได้ ถือว่าเป็นเครื่องทีวี. โดยที่ไม่แย่งอินเทอร์เน็ต 5G ทั่วไป (แยกให้ชัดเจน)
โดยใช้โครงสร้างเดิมกับการออกอากาศแบบ LTE Broadcas ซึ่งจะมีการซิงโครไนซ์กับสัญญาณ FeMBMS ส่งผ่าน IP-based video data stream ของเครือข่าย ในระบบ 12 UHF antenna บนเสาสัญญาณเทือกเขา Wendelstein ( a Single Frequency Network (SFN ))

 

โดยวิธีการรับคลื่นนี้สามารถทำได้โดยการแก้ไข-อัพเกรดเฟิร์มแวร์ กับอุปกรณ์รับสัญญาณ Internet of Things (IoT) ต่างๆ

 

อุปกรณ์การส่งสัญญาณ 5G Broadcast ยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในรถยนต์ได้ ทำให้รับ-ส่งข้อมูลความบันเทิงได้จากภายในรถยนต์

 

การทดลองการออกอากาศจริงได้เริ่มทำที่ Kathrein, Telefónica Germany และ Bayerischer Rundfunk

 

HPHT ใช้แบนด์วิดธ์ 5 - 10 MHz โดยการส่งสัญญาณโทรศัพท์ไปยังอุปกรณ์เครื่องรับทั้งสมาร์ทโฟน, IoT และอุปกรณ์ในรถยนต์

 

เทคนิคนี้เริ่มทดสอบอย่างจริงจังหลายพื้นที่ทั่วยุโรปเป็นที่เรียบร้อย โดยเมื่อวานนี้ ( 9 พฤษภาคม 2562 ) ประเทศเยอรมนีเปิดตัวทีวีผ่านการทดลองออกอากาศ 5G เป็นที่เรียบร้อย จัดเต็มเครื่องส่ง 100 kilowatts บริเวณเทือกเขา Wendelstein รัศมีสูงสุดถึง 60 กิโลเมตร ใช้คลื่นความถี่ 750-760 MHz ( ช่องสัญญาณ 56-57 ) ครอบคลุม Munich และ the Bavarian alpine region ภายใต้โครงการ 5G today ใช้จำนวน 12 module ความสูง 160 เมตร ใช้เคเบิลยาว 370 เมตร ระหว่างสถานีและเสาส่ง  (รูปดังกล่าวเป็นสถานี Ismaning )

 


ข้อมูล 5g-today  5g  broadbandtvnews  broadbandtvnews  IRTMediathek 

Share this Article: