บางย่านความถี่ ของคลื่น 5G อาจรบกวนการรับส่งสัญญาณของดาวเทียมพยากรณ์อากาศ

พักหลังๆ เริ่มมีกระแสข่าวการรบกวนคลื่น 5G ที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ ล่าสุด บางย่านความถี่ที่ให้บริการคลื่นสัญญาณ 5G อาจกระทบต่อคลื่นของดาวเทียม ซึ่งใช้ตรวจสอบและพยากรณ์สภาพอากาศ

ฟังดูแล้ว ผลกระทบนี้น่าตกใจ เพราะว่าถ้าหากคลื่น 5G มีผลต่อการรับส่งสัญญาณดาวเทียมพยากรณ์อากาศ ก็อาจส่งผลให้การพยากรณ์อากาศไม่แม่นยำ หรือผิดเพี้ยนได้ ซึ่งผลกระทบนี้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับบางอาชีพที่ต้องอาศัยการพยากรณ์อากาศที่แม่นยำ

โดยคลื่นความถี่ 5G ที่ได้รับความนิยมนั้นใกล้เคียงกับคลื่นความถี่ 23.8 GHz ของดาวเทียมตรวจสอบสภาพอากาศ ทำให้มีความกังวลในเรื่องการใช้งานในย่าน 26 GHz (ระหว่าง 24.25 GHz ถึง 27.5 GHz) ซึ่งถือเป็นคลื่นที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกให้ใช้งานบนย่านความถี่นี้

ผลกระทบคือ หากคลื่นมีการรบกวนกัน ก็จะทำให้การเก็บข้อมูลของการพยากรณ์อากาศผิดเพี้ยน ซึ่งมีผลกระทบที่ใหญ่หลวงถ้าหากเกิดภัยธรรมชาติ เช่น พายุ ฝน หิมะ เมฆปกคลุม และมีปริมาณน้ำแข็งจำนวนมาก

นี่ไม่ได้เป็นเพียงการคาดการณ์ แต่ผู้เชี่ยวชาญใน US ได้รายงานปัญหานี้ หลังจากที่มีการใช้คลื่นใกล้เคียงกับ 23.8GHz ซึ่งใช้ในการตรวจสอบไอน้ำ ปัญหาคือคลื่นใกล้เคียงกัน จนอาจรบกวนสัญญาณกัน ทางแก้คือถ้าการตรวจสอบสภาพอากาศเปลี่ยนไปใช้งานบนคลื่นความถี่อื่น เช่นคลื่น 36-37 GHz ตรวจสอบสภาวะฝนตกและหิมะ คลื่น 50 GHz ตรวจวัดอุณหภูมิ และคลื่น 86-92 GHz ตรวจสอบเมฆและน้ำแข็ง

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็น ที่ฝากไว้กับการเตรียมพร้อม 5G ว่าควรใช้คลื่นใดที่เหมาะสม และหากใช้คลื่นที่ใกล้เคียงความถี่คลื่นอื่นๆ ก็อาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมรอบๆ ที่ใช้งานอยู่แล้วก็เป็นได้

theguardian news.sky.com watsupeurope

YouTube

dailymail.co.uk

Share this Article: