นักวิจัยผลิตเครื่องส่งสัญญาณ Wi-Fi รูปแบบใหม่ 'Laser Radio' รองรับ Ultra Fast จัดการคลื่นรบกวน

เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่กำลังจะถูกเปลี่ยนแปลง กับตัวเนื้อคลื่นของเทคโนโลยี Wi-Fi ให้เป็นลักษณะ 'Laser Radio' เปิดทางนำไปสู่เทคโนโลยี Ultra Fast Wifi เพื่อทำให้ความเร็วของเทคโนโลยี Wi-Fi เร็วกว่าเดิมหลายเท่า

ได้ตีความบทความ the Proceedings of the National Academy of Sciences ซึ่งทีมวิจัย the Harvard John ในสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า

 


โดยคลื่นวิทยุ 'Laser Radio'

ทีมวิจัยชี้ว่า ได้พัฒนาคลื่น 'Laser Radio' ใหม่โดยใช่รูปแบบ a method to wirelessly transmit radio frequency กับ a semiconductor laser ซึ่งเป็นเลเซอร์ที่ใช้สารตัวกลางเลเซอร์เป็นสารกึ่งตัวนำ ซึ่งในขณะนี้ปล่อยลำแสงได้เพียง 1 คลื่นความถี่ต่อ 1 ลำแสงเท่านั้น ทำให้ช่องสัญญาณไม่ตีกันอย่างแน่นอนซึ่งหากจัดการ 'Laser Radio' สามารถคลื่นไมโครเวฟก็จะทำให้โครงข่าย Wi-Fi มีความลื่น นิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

สิ่งที่น่าสนใจคือความเร็วอินเทอร์เน็ตที่วิ่งผ่านเลเซอร์ได้รับความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ

เครื่องส่งสัญญาณหรือตัวรับสัญญาณสามารถรับส่งถอดรหัสได้

Federico Capasso ซึ่งดำรงตําแหน่งเป็นศาสดาจารย์ที่เกี่ยวข้องด้าน ฟิสิกส์ประยุกต์ และ Vinton Hayes นักวิจัยอาวุโสนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ชี้ว่างานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยที่เปิดประตูอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ชนิดใหม่ของ Wi-Fi รูปแบบความเร็วที่เพิ่มขึ้น


เมื่อ 2 ปีก่อนนักวิจัยจาก Capasso Lab ที่ Harvard ได้ยึดคลื่นความถี่ อินฟราเรดในเลเซอร์เพื่อสร้างความยาวคลื่นของเฮิร์ตซ์ เพื่อทำให้เสริมร้างความเร็วในการรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เร็วขึ้น

ที่ผ่านมาทาง Google และ Facebook ได้เริ่มทดลองการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบ 'Laser Radio' ในเขตพื้นที่ห่างไกล ทำให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ข้อมูล  seas.harvard  seas.harvard  The Explained Show  interestingengineering  pressandjournal  engadget  engadget  eandt.theiet

Share this Article: