เพื่อกู้ภัย... ชาติแรกของโลก Czech และ NOKIA ไม่ดองคลื่น 400 MHz ปรับเป็น 4G LTE

สร้างความน่าตื้นเต้นรอบใหม่อีกครั้งเมื่อ 4G LTE บนคลื่นความถี่ 410-430 MHz เป็นครั้งแรกของโลก โดยที่เน้นการให้บริการสื่อสารในยามที่เกิดเหตุการณ์วิกฤติ หรือ Mission Critical Communication ทำให้โครงข่ายไม่ล้มเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

โดยการจับมือในครั้งนี้เป็นการจับมือระหว่าง Nokia และ Nordic Telecom ซึ่งเน้นการสื่อสารแบบบรอดแบนด์เพื่อบรรเทาสาธารณภัย (BB-PPDR) และบริการ IoT ทั่วสาธารณรัฐเช็ก

 

โดยความถี่ต่ำดังกล่าว 410-430 MHz ได้ถูกพัฒนาให้สามารถใช้งานในระบบ 4G LTE ได้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวของการสื่อสาร โดยทำให้คลื่นย่านดังกล่าวใช้งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูง สามารถสื่อสารทั้งภาพ วิดีโอหรือข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ทันที เพราะ คลื่นความถี่นี้สามารถกระจายสัญญาณได้ระยะไกลและมีความลึกสามารถทะลุผ่านชั้นอาคารได้อย่างดี เหมาะสำหรับการสนับสนุนการบรรเทาสาธารณะภัย ตั้งแต่ระดับชุมชนขึ้นไป

 

นอกจากนี้คลื่นความถี่ 410-430 MHz ยังมาใช้งาน MCC / PPDR และ Internet of Things (IoT) ในภาครัฐได้ เช่น อุปกรณ์การนับค่าไฟมิเตอร์น้ำ เป็นต้น

 

ทาง NOKIA จะปรับปรุงการใช้งานโซลูชั่นเครือข่ายวิทยุ LTE , IP network technology, Dense Wavelength Division Multiplex (DWDM) ให้สามารถใช้งานกับ Push to Talk หรือ (MCPPT) ได้

 ข้อมูล nordictelecom  nordictelecom nokia NOKIA thefastmode hytera nokia nordictelecomcz

Share this Article: