Wi-Fi 6 Google Station และ Facebook ทั่วโลก จับมือกองทุน Cisco เร่งเครื่อง หวังเทคโนโลยีเกิดเร็วที่สุด

ล่าสุด Cisco จับมือกับ Google Station ในการให้บริการ Wi-Fi 6 ซึ่งที่ผ่านมา Cisco ได้เสนอการใช้งาน Wi-Fi 6 ในงาน MWC2019 ที่ผ่านมา ณ เมืองบาร์เซโลนา โดยทำความเข้าใจกับตลาดในเรื่องของราคาของอุปกรณ์ที่มีมูลค่าไม่แพง คิดค่าบริการโดยการโฆษณาแล้วให้บริการฟรี ซึ่งกระจายสัญญาณ Wi-Fi 6 สอดคล้องกับภายในงาน Intel ได้โชว์ Wi-Fi 6 demo ตัวใหม่ล่าสุดภายในงาน ทำให้เพิ่มความน่าสนใจอย่างยิ่ง

 


โดยภายในโครงการของ Google จะเริ่มขยายการให้บริการ Wi-Fi ไปยังพื้นที่สาธารณะ ไปยังประเทศต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือ กับผู้ค้าขาย Wi-Fi (Wi-Fi vendors) ในการจัดหาอุปกรณ์เพื่อติดตั้งกับ Google Station ผ่านทาง Cisco Capital ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางด้านการเงิน ซึ่งเป็นโครงการพิเศษเพื่อให้จัดหาเงินทุนสำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้การการวางโครงข่าย Wi-Fi สาธารณะ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และคุณภาพการให้บริการอยู่ในมาตรฐาน Wi-Fi 6

แม้ว่าในปัจจุบันมีการให้บริการเครือข่าย 5G เชิงพาณิชย์ (และมาตรฐาน 3GPP) ยังคงไม่แพร่หลาย ซึ่งผิดกับฝั่ง Wi-Fi 6 ที่มีกระแสแรงกว่าเดิมโดยเฉพาะ Samsung Galaxy S10 ที่วางจำหน่ายในต้นเดือนหน้า ผู้บริโภคจำนวนมากจากทั่วโลกเริ่มมุ่งตรงมายังเทคโนโลยี Wi-Fi 6 เพื่อทดลองใช้ด้วยตนเอง 

ซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จทาง Samsung Galaxy S10 ใช้ซิป BCM4375 ผลิตโดย Broadcom มีคุณลักษณะสำคัญคือ

 

Support for 2-streams of Wi-Fi 6

 

Bluetooth 5 including Low-Energy Long Range (LELR)

 

Real Simultaneous Dual-Band (RSDB)

 

1.43 Gbps Wi-Fi PHY Rate

 

1024 QAM Modulation

 

OFDMA

 

MU-MIMO

แน่นอนว่า Qualcomm ปล่อยชิป Wi-Fi 6/Bluetooth 5.1 เพื่อรองรับการใช้งาน โทรศัพท์ แท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ ด้วยเทคโนโลยี 8 x 8 MU MIMO ที่สำคัญตลาดยานยนต์จะเริ่มเปิดตัวการให้บริการการเชื่อมต่อกิกะบิตความเร็วสูงในรถยนต์ โดยจะใช้เทคโนโลยี 5G มาช่วยในอนาคต


 

ชิพ Qualcomm Wi-Fi 6 ทั้งสองรุ่น มีอัตราการส่งข้อมูลสูงสุด 1.8 Gbps

 

ข้อมูล
wifinowevents
prnewswire  computerworld  techobserver

 

Share this Article: