สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จัดงาน “วันข้อมูลเปิดสาธารณะ” (International Open Data Day 2019)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จัดงาน “วันข้อมูลเปิดสาธารณะ” ผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรม ด้านการนำข้อมูลเปิดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เมื่อเร็ว ๆ นี้  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. โดย ไชยเจริญ อติแพทย์ ประธานกรรมการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันข้อมูลเปิดสาธารณะ” ปีที่ 4 ภายใต้โครงการ “Thailand Data Innovation Awards  (DIA by DGA)” ร่วมด้วย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ และ วิบูลย์ ภัทรพิบูล รองผู้อำนวยการ เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและบริการใหม่ ๆ จากการใช้ชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ“Importance of Ethics in Artificial Intelligence” โดยมี MR. Francesco Checchi UNODC Regional Anti-Corruption Adviser ตัวแทนจากองค์การสหประชาชาติ ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ ผู้จัดการ บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ดร.ไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมเสวนา ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

Share this Article: