ญี่ปุ่นติดตั้ง Smart Meter มากถึง 20 ล้านเครื่อง ใช้คลื่น 900 MHz เก็บข้อมูลทุก 30 นาที เร่งขยายต่อที่มาเลเซีย

ล่าสุด Tokyo Electric Power Company (TEPCO) ได้ร่วมกับ Landis + Gyr ได้ทำการติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ Smart Meter ไปทำจำนวนทั้งหมด 20 ล้านเครื่อง ภายในปี 2020 (ขณะนี้อยู่ที่ 17 ล้านเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) ซึ่งเครื่องสมาร์ทมิเตอร์เหล่านี้ใช้คลื่น 900 MHz ในการรับ-ส่งสัญญาณข้อมูลผ่านโครงข่าย Grid Network


เป็นเวลาต่อเนื่องที่ทั้ง
2 บริษัทร่วมพัฒนาและพลักดันสมาร์ทมิเตอร์ smart meter ซึ่งถือเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบอัจฉริยะในปี 2020

โดยตัวโครงการเริ่มต้นด้วยการติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสิ่งต่าง ๆ (IoT) ที่เชื่อมต่อคลื่น 900 MHz ทางบริษัทตั้งเป้าที่จะให้เกิดการเชื่อมต่อระบบกับอุปกรณ์ที่ชาญฉลาดให้ได้ถึง 30 ล้านเครื่อง


โดยอุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ำ ในการสื่อสาร ซึ่งใช้มาตรฐาน IEEE 802.15.4g(TM) รวมถึงโปรโตคอล IETF IPv6

สำหรับโครงข่ายที่รองรับจะต้องบันทึกการรับ-ส่งข้อมูลด้วยปริมาณมากกว่า 1 พันล้านครั้งต่อวัน โดยมีการประมวณผลผ่าน Gridstream โดยโครงข่ายจะมีการรับ-ส่งสัญญาณต่อสมาร์ทมิเตอร์ smart meter ทุกๆ 30 นาที

ในขณะนี้โครงข่าย Tokyo Electric Power Company (TEPCO) กับ Landis + Gyr เป็นโครงข่าย IoT ที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน

โดยขณะนี้ยังต้องปรับปรุงลูกค้าอีกประมาณ 45 ล้านคน ให้อุปกรณ์มีความทันสมัยและบริการที่ไฮเทค

นอกจากนี้ทางบริษัทได้เตรียมลงทุนวางระบบติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ smart meter ให้กับประเทศมาเลเซีย รัฐมะละกาจำนวน 310,000 เครื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากเป้าที่ต้องการติดตั้ง 8.8 ล้านเครื่อง


ข้อมูล  smart-energy  theedgemarkets  LandisGyr  LandisGyr LandisGyr LandisGyr

Share this Article: