แก้ปัญหายอดเยี่ยม... นิวซีแลนด์ เปิดตัว WiPON แทน Fiber ลากไม่ถึงบ้าน-หอ ยิงคลื่น 60 GHz อัดความเร็วทะลุ 1.6 Gbps

Chorus ทดสอบเทคโนโลยี fixed wireless พิเศษกระจายสัญญาณ 60 GHz ในที่ไม่เกิน 300 เมตร ได้ความเร็ว 1.6 Gbps

ที่ผ่านมาทาง Chorus ได้ทดลองการใช้ Wireless PON โดยการติดตั้งบน Fixed Wireless โดยการเทสสัญญาณในระยะมากกว่า 150 เมตร ได้ความเร็วถึง 1.6 Gbps

โดยในทางทฤษฎีเทคโนโลยีนี้สามารถให้บริการความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงถึง 30Gbps
 
จากการทดสอบพบว่ายิ่งทดสอบระยะไกลถึง 300 เมตร สามารถทำความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงถึง 1 Gbps

เทคโนโลยีนี้มีข้อดีต้องผู้ให้บริการโครงข่าย เช่น ในพื้นที่ที่เป็นทางแยกในสถานที่สาธารณะหรือห้องพัก ไม่สามารถลากสาย Fixed Wireless ไปถึงลูกค้าได้ ก็จะใช้การส่งสัญญาณจากชุมสายในคลื่นความถี่ 60 GHz ไปยังจุดเป้าหมาย

วิธิการนี้เรียกว่า WiPON ซึ่งคลื่น 60 GHz ถือเป็นคลื่นที่ยกเว้นไม่มีใบอนุญาต สามารถใช้งานงานได้ทันที โดย WiPON จะทำการติดตั้งอุปกรณ์เล็กๆ เพื่อใช้ในการเป็นจุดเชื่อมต่อ ดูแลรักษาเหมือนระบบ Fiber เท่าไป ซึ่งตัวกล่องใช้ ใช้มาตรฐานไร้สาย IEEE 802.11ad แต่ออกแบบมาเพื่อให้บริการบนคลื่น 60 GHz เท่านั้น

ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการจะต้องทำการรับเสาสัญญาณในการรับคลื่นให้เหมาะสม ให้อยู่ในระดับสายตา

ข้อมูล  
voxy  reseller   computerworld  Nokia  vimeo  networks.nokia
Share this Article: