Arthur Firstenberg เตือน คลื่นไร้สาย 5G เสี่ยงก่อมะเร็ง พร้อมล่ารายชื่อ เรียกร้องให้ระงับการพัฒนา 5G

มนุษย์ อาจเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งมากขึ้น เมื่อใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (SUPERFAST broadband) ส่งผลกระทบต่อร่างกาย อาจมีผลกระทบในระดับภัยพิบัติของโลก มีผลต่อสัตว์ป่า และอาจทำให้สนามแม่เหล็กของโลกเปลี่ยนไป ถึง ปัจจุบัน 5G กำลังเป็นที่จับตา ซึ่งมีการเรียกร้องให้ระงับการพัฒนา 5G เพราะส่งผลก่อมะเร็งในมนุษย์

ก่อนจะอ่านบทความนี้ ทางผู้แปล ขอออกตัวก่อนว่า มีการวิจัยมากมายเกี่ยวกับคลื่นมือถือ ก่อมะเร็ง แต่ก็ยังไม่มีการชี้ชัด ว่ามีต่อกระทบต่อมะเร็งหรือไม่ โดยบทความนี้ เป็นข้อร้องเรียนจาก Arthur Robert Firstenberg  นักเขียนชาวอเมริกันและนักเคลื่อนไหวด้านรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า และผลกระทบต่อสุขภาพ และมีการเรียกร้องให้ระงับการให้บริการ 5G

อย่างที่เราทราบกันดีว่า เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย มีประโยชน์ แต่ก็มีโทษ จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นความถี่ต่างๆ ตรงนี้เราไม่ได้ปฏิเสธผลกระทบจากเทคโนโลยีนี้  

ซึ่งนักเขียนคนนี้ได้ก่อตั้งกลุ่มอิสระ ที่ชื่อว่า Celluar Phone Task Force และตั้งแต่ปี 1996 เขาพยายามโต้แย้งในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ มาตลอด ถึงเรื่องผลกระทบจากการสื่อสารไร้สาย ว่ามีอันตรายต่อมนุษย์ ถ้าพูดกันตรงๆ ถ้านับระยะเวลาแล้ว เราได้ยินเรื่องเหล่านี้มานานมาก นับได้ 20 ปีแล้วล่ะ

ในปี 1997 เขาได้เขียนหนังสือชื่อ Microwaving Our Planet : The Environmental Impact of the Wireless Revolution เพื่อชี้แจงว่า โลกของเราจะได้รับผลกระทบจากการสื่อสารไร้สาย โดยขณะนั้น เขายืนยันว่า อุตสาหกรรมสื่อสาร ได้รับผลกระทบจากอันตรายของมัน ซึ่งเราพบมันตั้งแต่ปี 1927

ล่าสุด เขาเรียกร้องผ่านออนไลน์ ซึ่งได้ร้องเรียนกับ UN, องค์กรอนามัยโลก (WHO) และ EU ด้วยข้อร้องเรียน “ช่วยระงับการพัฒนา 5G ด่วนที่สุด" ซึ่งจะครบกำหนดในปีนี้ โดยเขาได้ให้ความเห็นกับ Daily Star Online ว่า "ตอนนี้มีดาวเทียมร่วมๆ 20,000 ดวงในชั้นบรรยากาศ" 

FCC อนุมัติโครงการของ Elon Musk สำหรับดาวเทียม 12,000 ดวง ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2018 และเขากำลังจะเปิดตัวในกลางปี 2019 นี้ เราได้รับรายงานจากหลายๆ ภาคส่วนว่า เสาสัญญาณ 5G กระทบสภาพแวดล้อม และมนุษย์เริ่มป่วยจากคลื่นสัญญาณสื่อสารไร้สาย นอกจากนี้ แมลงก็ได้รับผลกระทบด้วย

"นี่อาจเป็นหายนะของโลก เมื่อดาวเทียมดวงแรก เปิดตัวในช่วงปลายคริสตศักราช 1990 สำหรับให้บริการโทรศัพท์มือถือ ในวันที่พวกเขาเปิดตัว มนุษย์ที่ได้รับผลกระทบต่อสิ่งเหล่านี้ ป่วยหนักมาก" "อัตราการตายเพิ่มขึ้นใน US ถึง 5-10% และมีรายงานว่า มีนกที่บินไม่ได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบด้วย" "กลุ่มคนที่รู้เรื่องนี้ดีคือคนแข่งนกพิราบ ซึ่งปล่อยนกเพื่อแข่งขัน แต่นกไม่กลับมา"

นี่คือข้อความสนับสนุนที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี หยิบยกขึ้นมาสนับสนุนว่า เครือข่ายไร้สายอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต โดย Firstenberg อ้างอิงจากรายงานสาธารณะที่มีการเผยแพร่ทั่วไป

นี่คือผลจาก ดาวเทียม 77 ดวง แล้วถ้าครบ 20,000 ดวงล่ะ โอกาสของวิกฤตอันตรายจะมากมายขนาดไหน

คำร้องออนไลน์ของ Firstenberg ร้องเรียนเครือข่ายไร้สายว่า "เป็นอันตรายต่อมนุษย์” และจะพัฒนาจนระบุเป็นอาชญากรรมได้ ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ในคำร้องนั้นระบุว่า 5G จะเพิ่มความหนาแน่นของคลื่น (RF) เหนือคลื่น 2G, 3G และ 4G ที่มีอยู่แล้ว

มีการพิสูจน์แล้วว่า รังสี RF เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การพัฒนา 5G นั้นยิ่งส่งผลต่อร่างกายมนุษย์ และถือเป็นอาชญากรรมภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ

Arthur Firstenberg ได้มีโครงการ 5G Space Appeal ให้ลงชื่อระงับการพัฒนา 5G

ในวันที่ 17 กันยายน 2018 ได้มีการจัดทำ International Appeal to Stop 5G on Earth and in Space เป็นโครงการที่ล่ารายชื่อผู้สนับสนุน เพื่อร้องเรียนต่อ UN, องค์การอนามัยโลก, EU ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2018

มีการวิจัย พิสูจน์ จาก 10,000 กลุ่มตัวอย่าง ชี้ว่า คลื่นรังสีวิทยุ RF เป็นอันตรายต่อชีวิต ส่งผลต่ออาการป่วยและบาดเจ็บ มีผลต่อ DNA เซลล์ และการทำงานของอวัยวะ อาจส่งผลต่อสมอง ก่อมะเร็ง และโรคเบาหวาน ส่วนใหญ่เกิดจากมลพิษของแม่เหล็กไฟฟ้า แต่ทั้งนี้ แม้จะพบอันตราย แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ปฏิเสธการยืนยันข้อสรุปแน่ชัดว่าคลื่นโทรศัพท์มีผลต่อมะเร็ง ทางองค์การอนามัยโลก ยังไม่ได้ยืนยันชัดเจนถึงหลักฐานผลกระทบจากโทรศัพท์มือถือ แม้ว่าจะมีการศึกษามาร่วม 2 ทศวรรต

ส่วนประวัติของ Firstenberg ผู้ร้องเรียน ก็มีความหลังอยู่เหมือนกัน จบปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์จาก Cornell University ในปี 1971 จากนั้น ศึกษาต่อที่โรงเรียนแพทย์ตั้งแต่ปี 1978-1982 แต่เอาเข้าจริงแล้ว เขาไม่ได้เรียนจบแพทย์ เพราะป่วย ซึ่งอ้างว่าได้รับผลกระทบต่อคลื่นรังสีแม่เหล็ก คลื่นความถี่จากการ X-Ray ฟัน มากกว่า 40 ราย จากประวัติ เขาเป็นนักต่อสู้มาตั้งแต่ปี 1996 ถึงปัจจุบัน 

ถ้าอ่านข้อร้องเรียนของเขา เขาเชื่อว่า คลื่นรังสี มีผลกระทบต่อร่างกายจริง แต่ผู้ใช้ ไม่ได้ตระหนัก เพราะพวกเขา ไม่เชื่อว่า คลื่นรังสีจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของพวกเขา ภาพที่ Firstenberg เห็นก็คือ ทุกคนติดมือถือกันทั้งโลก ซึ่งความต้องการมากขึ้น จำนวนคลื่นก็ไม่เพียงพอ ดังนั้น คลื่นรังสีก็จะมีจำนวนมากขึ้นตามความต้องการที่สูงขึ้นด้วย ยิ่งมีเสาสัญญาณมากขึ้น ผลกระทบก็หนักขึ้นด้วย เพราะ 5G ต้องการเสาจำนวนมาก เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ นี่คือสิ่งที่น้อยคนจะสนใจ แต่เขาก็ยังเรียกร้อง เพราะจากการศึกษา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้คนติดมือถือมาก จนทำให้พวกเขาไม่คิดว่ามือถือจะเป็นอันตราย ดังนั้น การเข้าไปเตือน จึงกลายเป็นดาบสองคม เพราะยิ่งตั้งเสาเยอะ ยิ่งพัฒนา 5G ผลกระทบต่อมนุษย์ก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น สิ่งมีชีวิตก็จะได้รับผลกระทบจากดาวเทียมที่เปลี่ยนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศ การที่สนามแม่เหล็ก คลื่นส่งผ่านร่างกายของเรา ย่อมมีผลต่ออวัยวะของมนุษย์ ท้ายที่สุด มนุษย์ และสัตว์เลี้ยง ก็จะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก จากการพัฒนาการสื่อสารที่มีความรวดเร็วของการรับส่งข้อมูลสูงขึ้น

wikipedia 5gspaceappeal.org bibliotecapleyades Cellular Phone Taskforce dailystar.co.uk

Share this Article: