เปิดค่ายเยาวชน Thailand ICT Youth Challenge 2018 ปี 5 และโครงการประกวด DigiEng Teacher Challenge 2018

เปิดค่ายเยาวชน Thailand ICT Youth Challenge 2018 ปี 5 และโครงการประกวด DigiEng Teacher Challenge 2018 เวทีสำคัญในการเตรียมความพร้อมของเด็กไทยและครูในการก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.ประยูร หรั่งทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ สมเกียรติ สรรคพงษ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดิลก คุณดิลก กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนทศไทย สมเจตน์ สินธุอัสว์ ผู้จัดการทั่วไปส่วนงานองค์กรความยั่งยืน บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด นรเชษฐ์ แซ่ตั้ง ผู้จัดการโรงงานเทพารักษ์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เลิศรัตน์ รตะนานุกูล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายประสานงานภาครัฐ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด และ วริศรา หมัดป้องตัว ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมทำพิธีเปิดค่ายเยาวชนไอซีทีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โครงการ “Thailand ICT Youth Challenge 2018 ปี 5” และโครงการประกวด “DigiEng Teacher Challenge 2018” เพื่อให้เป็นเวทีสำคัญในการเตรียมความพร้อมของเด็กไทยและครูในการก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

Share this Article: