ทดสอบโมเด็ม..Snapdragon 855 พบใช้งาน Wi-Fi 6 และประสาน 5G สำเร็จ ทำงานต่อเนื่อง 8 Spatial Streams

ล่าสุด Qualcomm แสดงผล Snapdragon 855 โดยทดสอบกับ 802.11ax-Ready หรือ Wi-Fi 6 โดยการเชื่อมให้ผสมประสานกับ 5G และ 4G LTE โดยทำการรวมประสิทธิภาพของ CPU / GPU

ผลปรากฏว่าสามารถใช้งานได้จริง โดยเฉพาะเทคโนโลยี 802.11ax-Ready หรือ Wi-Fi 6 ที่สามารถเชื่อมต่อกับ 5G และ Cat 24 LTE ได้

Snapdragon 855 จะเป็นมาตรฐานในการผลิตสมาร์ทโฟนรุ่นต่อไป โดยเฉพาะการใช้งานเทคโนโลยี 802.11ax ที่มีความสามารถในการรับส่งสัญญาณคลื่นโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตหนาแน่น และเครื่องสมาร์ทโฟนสามารถรองรับแบนด์วิธได้เป็นจำนวนมาก ทั้ง VDO 4K หรือ 8K รองรับการสตรีมมิ่งพร้อมกันได้สูงถึงระดับ 8 spatial streams

 

ความแตกต่างที่สำคัญของเทคโนโลยี 802.11ax คือเรื่อง เสารับส่งสัญญาณ ซึ่งเดิม 802.11ac มีเพียง เสารับส่งสัญญาณ ทำให้สามารถรับส่งสัญญาณได้อย่างมีคุณภาพสูงแม้อยู่ในพื้นที่ที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตหนาแน่นและมีการใช้ Frames ที่ลดน้อยลง

 

สำหรับด้านโมเด็ม

 

ผู้ผลิตโมเด็มหลายเจ้าที่ใช้งาน Qualcomm โดยเฉพาะ Snapdragon 855 SoC มีความสามารถของ SFP + สูงมากไปกว่าเดิมด้วยปริมาณข้อมูลที่เข้า-ออกด้วยข้อมูลมหาศาล และเพียงพอต่อการที่หลายๆอุปกรณ์ต้องการต่อเชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปพร้อมๆกัน เนื่องจาก โมเด็มรุ่นใหม่ๆจะรองรับ 802.11ax เพิ่มขึ้น

 

โดยที่ผู้บริโภคจะสามารถสังเกตง่ายๆผ่านโลโก้ WI-FI 6

 

นอกจากนี้ตัว Snapdragon 855 ยังมีความสามารถในการเข้ารหัส WPA3 และ Wi-Fi ในคลื่น 60Ghz ซึ่งได้รับมาเร็วมากกว่า 10 GHz อย่างแน่นอน โดยที่อุปกรณ์รับสัญญาณและส่งสัญญาณต้องมี Snapdragon 855 รองรับ


ข้อมูล

anandtech anandtech  digitaltrends

Share this Article: