ครั้งแรก...คนใช้เน็ตบ้าน 2018 ใช้งานทะลุ 1TB/ครัวเรือน ในบริเวณสหรัฐและยุโรป เหตุราคา-ความบันเทิง

ล่าสุดทาง OpenVault ผู้ให้บริการโซลูชั่นการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสำหรับผู้ให้บริการบรอดแบนด์ชื่อดังในกลุ่มยุโรปและอเมริกา ได้รวมรวบข้อมูลการใช้งาน Broadband เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการแข่งขันทางการการเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตและอเมซอนได้จัดเตรียมเนื้อหา Online เพิ่มสูงขึ้น

 


โดยปี
2018 พบว่ามีค่าเฉลี่ยของการใช้งาน Broadband เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2017 ที่ผ่านมา เนื่องจากมีการแข่งขันทางการการเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตและอเมซอนได้จัดเตรียมเนื้อหา Online เพิ่มสูงขึ้นที่สำคัญยังมีจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้น

- ค่าเฉลี่ยในการใช้งานมีอัตราสูงขึ้น 33.3%

โดยในกลุ่มประเทศยุโรปใช้งานอินเตอร์เน็ตต่อครัวเรือน ในปี 2018 อยู่ที่ 168.2GB เพิ่มขึ้นจากเดิมในปี 2017 อยู่ 126.2GB

สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อครัวเรือน ในปี 2018 อยู่ที่ 268.7GB เพิ่มขึ้นจากเดิมในปี 2017 อยู่ 201.6GB

- การใช้งานเพื่อความบันเทิงมีอัตราเพิ่มขึ้น 40%

โดยในกลุ่มประเทศยุโรปใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อครัวเรือน ในปี 2018 อยู่ที่ 103.94GB เพิ่มขึ้นจากเดิมในปี 2017 อยู่ 73.53GB

สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อครัวเรือน ในปี 2018 อยู่ที่ 145.2GB เพิ่มขึ้นจากเดิมในปี 2017 อยู่ 103.6GB

สิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นคือ มีครัวเรือนบริเวณกลุ่มประเทศยุโรปใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่า 1TB ขึ้นไป ร้อยละ 0.7% ถือเป็นความต่างเป็น 2 เท่า และในประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่า 1TB ขึ้นไป ร้อยละ 4.12% เพิ่มขึ้นอีก 1 เท่า


สิ่งที่น่าสนใจของการใช้งานอินเทอร์เน็ต Broadband อยู่ที่อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น สามารถต่อสตรีมมิ่งข้อมูลต่างๆ ทั้งเอกสารการทำงาน TV เพลง เป็นต้น รวมถึงผู้ให้บริการต่างแข่งขันด้านความเร็ว และมีทางเลือกในการเปลี่ยนเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ADSL เป็น FTTx เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

การแข่งขันเหล่านี้ทำให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคได้เป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ผลวิเคราะห์พบว่าการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น ทั้ง Amazon, Samsung และ Apple ก่อนวันคริสต์มาสมีการเปิดใช้อุปกรณ์อยู่ที่ 5.3% หลังวันคริสต์มาสมีการเปิดใช้อุปกรณ์อยู่ที่ 15.6% โดยอุปกรณ์ Samsung (4.1%) และ Apple (2.9%) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ยังพบการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ IoT ที่เชื่อมต่อในครัวเรือนเพิ่มขึ้นอีกด้วย


ข้อมูล  openvault lightreading digitaltveurope cnet

 

Share this Article: