ยอดผู้ใช้งาน LTE ยังเติบโต 44% จนถึงปี 2022 ส่วน 5G เริ่มโตในปี 2023

ในวันที่เราเริ่มต้น 5G มีการคาดการณ์ว่า จะมียอดผู้ใช้งาน LTE แตะ 5.96 พันล้านราย ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2022 แต่จะเริ่มลดลงในปี 2023 ถึงตอนนั้น ยอดผู้ใช้งาน 5G จะเริ่มเติบโตขึ้น

แม้ว่า 5G กำลังจะเกิด แต่การมุ่งสู่ 5G ยังต้องใช้เวลา โดยยอดผู้ใช้งาน LTE อยู่ที่ 44% ของจำนวนผู้ใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทั่วโลก และคาดว่าจะเติบโตจนถึงปี 2022 


ข้อมูลการคาดการณ์ยอดผู้ใช้ LTE ทั่วโลก จนถึงปี 2020

  • จะมีผู้ใช้งาน LTE 3.8 พันล้านราย ภายในปี 2020
  • ส่วนแบ่งตลาด มีการใช้งาน LTE 45% ภายในปี 2020

คาดการณ์ยอดการเติบโต LTE ในแต่ละปี

  • จำนวนผู้ใช้บน LTE เพิ่มขึ้น 643 ล้านราย (53.6 ล้านรายต่อเดือน) ภายในปี 2020
  • ในปี 2019 มียอดผู้ใช้งานครบ 3 พันล้านราย

ข้อมูลล่าสุดจาก GSA พบว่ามีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ LTE จำนวน 3.74 พันล้านอุปกรณ์ทั่วโลก ในเดือนกันยายน ปี 2018 เมื่อเทียบกับปีก่อน มีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ 2.77 พันล้านอุปกรณ์ โดยภายในปี 2022 คาดว่าจะมียอดผู้ใช้งาน LTE แตะ 5.96 พันล้านราย

จากข้อมูลของ GSA มี 886 โอเปอเรเตอร์ที่ลงทุนในเครือข่าย LTE ทั่วโลก ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2018 ซึ่งในจำนวนนี้มีการให้บริการบน 745 เครือข่ายที่ให้บริการเชิงพาณิชย์บน LTE (FWA หรือ mobile) ซึ่งให้บริการโดย 710 โอเปอเรเตอร์

ในปี 2018 มี 197 โอเปอเรเตอร์ ลงทุน 5G ใน 226 เครือข่าย 5G mobile และ 5G FWA ในช่วงของการทดสอบและพัฒนา (กลางเดือนธันวาคม 2018)

มีการคาดการณ์ว่า ยอดผู้ใช้งาน 5G เติบโตอย่างรวดเร็วจากปี 2019 ถึง 1.3 พันล้านราย ภายในสิ้นปี 2023

ในขณะที่จำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือทั้งหมด ยังคงเติบโต 4.4% ในขณะที่ยอดผู้ใช้งาน GSM  ลดลง 20% ปีต่อปี

ท้ายที่สุดแล้ว ยอดผู้ใช้งาน LTE จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ แต่จะเริ่มลดลง โดยมี 5G เข้ามาในปี 2023

ในไม่ช้าเราจะได้สัมผัส 5G ในชีวิตประจำวันจริงๆ แต่ LTE ก็ยังจำเป็นและมีความสำคัญ เพราะหลายโอเปอเรเตอร์มีการลงทุนอย่างหนักเพื่อให้บริการ LTE แล้วยังวางแผนลงทุน 5G เพิ่มอีก โดยมีการพัฒนา LTE, LTE-Advanced และ LTE-Advanced Pro ในช่วงก่อนที่จะเริ่มมีการพัฒนา 5G อย่างเป็นทางการ 

GSA by Ovum

 4g5gworld GSA by Ovum

Share this Article: