โรงเรียนไฮเทค.. ทดสอบ 5G ความถี่ 28 GHz และ Wi-Fi โหลดบทเรียน 4K เตรียมคนยุค Education 4.0

การเรียนในโรงเรียนจะเริ่มสนุกขึ้นเมื่อผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องเริ่มเตรียมนำอุปกรณ์ AI และ แว่น VR มาใช้ในการเรียนการสอน หลังจากการทดสอบครั้งนี้สิ้นสุด ซึ่งสามารถช่วยสร้างประการณ์ใหม่ๆ โดยการนำระบบการเชื่อมต่อ 5G ผ่านคลื่นความถี่สูง 28 GHz


ล่าสุดที่ประเทศญี่ปุ่น โดยความร่วมมือจากสถาบันวิจัยการสื่อสารโทรคมนาคมขั้นสูงระหว่างประเทศ (ITR), โครงข่ายการสื่อสาร KDDI และผู้ผลิตอุปกรณ์ทางโทรคมนาคมรายใหญ่อย่าง Samsung นำอุปกรณ์มาให้เด็กประถมศึกษาของโรงเรียน Maehara Elementary ย่านมหานครโตเกียว ได้ทดลองใช้งาน
 
โดยให้เด็กๆ ดาวน์โหลดและอัพโหลด VDO ระดับคุณภาพ 4K UHD และเอกสารการเรียนผ่านโครงข่ายสุดล้ำ บนอุปกรณ์แท็บเล็ตผ่านโครงข่าย 5G บนคลื่น 28 GHz และผ่านโครงข่าย Wi-Fi โดยให้คุณครูสอนบทเรียนตลอดทั้งวัน โดยขั้นตอนต่อไปคือการใช้ระบบ AI และแว่นตา-หูฟังระบบ VR มาทำการสอนทุกวัน
สำหรับเป้าหมายการทดสอบด้านเทคโนโลยีคือ วัดความแตกต่างของการดาวน์โหลดระหว่างแท็บเล็ต 5G และแท็บเล็ต Wi-Fi มีความแตกต่างในการรับส่งไฟล์ข้อมูลขนาดสูง ว่ามีความความเร็ว ความเสถียรต่างกันหรือไม่ เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถออกแบบอุปกรณ์โครงสร้างโครงข่ายได้อย่างเหมาะสม
 
เนื่องจากในอนาคตการให้บริการโครงข่าย 5G ผ่านสถาบันทางการศึกษาจะมีปริมาณการรับ-ส่งข้อมูลอย่างมหาศาล โดยเฉพาะในชั้นเรียนทุกระดับแต่ทำให้ผู้เรียนเพลิดเพลินกับเนื้อหาได้มากขึ้น
เทคนิคดังกล่าวทางคณะได้เคยทดสอบแบบเดียวกับที่สถานีรถไฟ
การทดสอบครั้งนี้เป็นการทดสอบวันที่ 21 พฤศจิกายนถึง 12 ธันวาคม 2561 นี้เป็นจุดเริ่มต้นของ Education 4.0 อย่างแท้จริง เพื่อเตรียมเด็กๆ ให้พร้อมกับ Industry 4.0
 
ข้อมูล livedoor mynavi ict-toolbox
Share this Article: