R&S, China Mobile, MediaTek ทดสอบการใช้งานบนอุปกรณ์เทอร์มินัลต้นแบบ 5G mmWave ได้สำเร็จ

เรานำเสนอข่าวความพร้อม 5G อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการทดสอบ 5G นั้น ได้มีการทดสอบในเชิงเทคนิคในเรื่องของการรับส่งสัญญาณ เพื่อศึกษาผลกระทบ โดยผู้เชี่ยวชาญการทดสอบและวัดประสิทธิภาพ R&S, China Mobile และ MediaTek ได้ทดลองใช้ 5G บนอุปกรณ์เทอร์มินัลต้นแบบ ในเชิงเทคนิคได้เป็นผลสำเร็จ

Rohde & Schwarz (R&S) ผู้เชี่ยวชาญการทดสอบและวัดประสิทธิภาพให้กับผู้ให้บริการเครือข่าย China Mobile และผู้ให้บริการแพล็ตฟอร์มบนอุปกรณ์พกพา MediaTek ได้ทดลองใช้ 5G บนอุปกรณ์เทอร์มินัลต้นแบบ ในเชิงเทคนิคเป็นผลสำเร็จ

โดยวัตถุประสงค์หลักของการทดสอบ เพื่อตรวจสอบลักษณะของคลื่นสัญญาณ และการส่งผ่านข้อมูลบน mmWave ภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ทั้ง indoors และ outdoors รวมไปถึงศึกษาผลกระทบของคลื่นในการสลับเสาสัญญาณ ทดสอบการรับสัญญาณ การลดทอนสัญญาณ เพื่อรักษาความเสถียรของคลื่น mmWave

ในการทดสอบเชิงเทคนิค หรือ Technical Trials มีการออกแบบการทดสอบ R&S SMW200A โดย Rohde & Schwarz ได้จำลองสัญญาณ Downlink Signal ของสถานีฐาน กับอุปกรณ์ทดสอบ Device Under Test (DUT) ที่ใช้กับต้นแบบ บนคลื่น mmWave บนการทดสอบของ MTK ซึ่งอุปกรณ์เทอร์มินัลต้นแบบนี้ มีขนาดพอๆ กับสมาร์ทโฟนปกติ ซึ่งใช้เสาอากาศรับส่งข้อมูลในตัวเครื่อง เพื่อรับสัญญาณจากสถานีฐาน โดยทดสอบความสามารถในการ beam tracking และ beamforming

มีการทดสอบสถานการณ์ของการสะท้อนและป้องกันคลื่น โดยทดสอบกับวัสดุที่แตกต่างกัน รวมไปถึงการรบกวนของคลื่น mmWave ในการยิงสัญญาณผ่านแก้ว ไม้ ผ้า สิ่งทอ โลหะ พืช และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลที่กระทบต่อร่างกายมนุษย์โดยตรง โดยศึกษาจากระยะการวางระหว่างเสาสัญญาณและ DUT

ผลการทดลอง ชี้ให้เห็นว่าคลื่น mmWave มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวัตถุ ดังนั้นจึงควรมีการป้องกันให้กับร่างกายมนุษย์ โดยร่างกายมนุษย์สามารถทำให้สัญญาณถูกลดทอนลง 10 - 20 dB ในการแก้ปัญหานี้ จึงต้องมีการปรับแต่ง ทั้งเทอร์มินัล และเครือข่าย ตัวอย่างเช่น การออกแบบเสาอากาศ อาจจะต้องมีข้อกำหนด และเงื่อนไขที่เหมาะสม เช่นการใช้เสาอากาศหลายเสาเพื่อช่วยให้สัญญาณเสถียรขึ้น โดยมีการสลับสัญญาณระหว่างเสาโดยยังมีความเสถียร

จากการทดสอบ คลื่น 5G mmWaves มีประโยชน์มากมาย รวมถึงแบนด์วิธที่สูงขึ้น และการรับส่งข้อมูลที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม วิศวกรเครือข่าย สามารถออกแบบสถานีฐาน 5G โดยตระหนักถึงการใช้คลื่นความถี่สูง และคำนึงถึงการใช้ตัวป้องกัน หรือ shield เพื่อปกป้องเรื่องคลื่นรบกวน

 

China Mobile จะยังคงทำงานร่วมกับพันธมิตร อย่างเช่น MediaTek และ Rohde & Schwarz ในการมองหาทางออกที่เกี่ยวข้องกับ 5G mmWaves เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการใช้งานในเชิงพาณิชย์ บนเทคโนโลยี 5G mmWave

ที่มา microwavejournal mediatek rohde-schwarz

Share this Article: