ญี่ปุ่นโชว์เทคนิค-พร้อมผัง ตั้งสถานี 5G กลางแจ้ง..ส่งภาพ 8K UHD ไปยังรถไฟด้วยเน็ตฯ ระดับ 8 Gbps

ล่าสุดค่ายมือถือญี่ปุ่นคึกคัก มอบความสุขให้กับขบวนรถไฟไอน้ำทำการทดสอบการส่งสัญญาณ 5G ผ่านคลื่นสัญญาณความถี่ต่ำ 28 GHz และ 4.5GHz เพื่อให้ตัวรถไฟสามารถเล่น VDO แนะนำการท่องเที่ยว กีฬาและความบันเทิง โดยได้ความละเอียดภาพระดับ 8K UHD live


โครงข่าย
NTT DOCOMO, INC. และรถไฟจาก TOBU RAIWAY CO., LTD ได้ทำการทดสอบ 5G ร่วมกันโดยตั้งสถานีเสาสัญญาณ 4.5GHz และ 28GHz ตามสถานีต่างๆ เพื่อให้บริการ 8K UHD live

วัตถุประสงค์ในการทดสอบและสาธิตการการส่งสัญญาณภาพความละเอียดสูงขนาดนี้ผ่านโครงข่าย 5G เพื่อให้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับความบันเทิง รวมถึงเนื้อหาด้านกีฬาและการท่องเที่ยว

เทคนิคในการทดสอบครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณ 8K โดยเป็นวิดีโอที่ถูกบันทึกไว้ล่วงหน้า แล้วส่งสัญญาณ 5G (อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง) ไปยังเครื่องรับบนรถไฟไอน้ำ (SL) ในขนาดวิ่ง จอภาพภายในรถไฟไอน้ำที่กำลังเคลื่อนจะปรากฏภาพ VDO แสดงภาพความละเอียด 8K ทันที บนความเร็วของอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 4 ถึง 8 Gbps (ถือเป็นความเร็วอินเทอร์เน็ตกลางแจ้งที่รวดเร็วมาก) 
ยิ่งไปกว่านั้น หากทดสอบด้วย VDO ความละเอียดสูง 4K แล้วส่งสัญญาณ 5G ไปยังรถไฟไอน้ำ (SL) ตัวรถยนต์สามารถโหลดเก็บข้อมูลทั้งหมดทันทีและทันเวลา ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ ทำให้ขบวนรถไฟไอน้ำสามารถนำ VDO มาเล่นในระหว่างสถานีได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องพึ่งสาย LAN และข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์

ส่วนผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน 4G สามารถรับสัญญานจาก 5G โดยผ่านเทคโนโลยี Wi-Fi แทน

สถานี 5G ใช้เทคนิค Massive MIMO antenna ส่งสัญญาณไปยังเป้าหมายแบบจงเจาะ beams (directivity) เพื่อให้ได้คุณภาพสัญญาณที่ดีที่สุดการทดสอบครั้งนี้มีความแตกต่างทางด้านสถานทีทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท ซึ่งสามารถส่งข้อมูลการท่องเที่ยว ข้อมูลทางด้านสุขภาพได้แต่ต่างกันในแต่ละพื้นที่ข้อมูล  tetsudo-ch  response  advanced-television

Share this Article: