เปิดศึก 900 MHz ล่าสุด Wi-Fi HaLow ขยายคลื่นกว้างระดับกิโลเมตร รองรับ IoT สู้ LoRa และ Sigfox

มาตรฐาน Wi-Fi HaLow เป็นอีกหนึ่งในเทคโนโลยีใหม่ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของปี 2562 เป็นต้นไปโดยจะเข้ามาเติบเต็มในการเชื่อมต่อระบบอุปกรณ์ IoT จำนวนมหาศาล


ซึ่งจุดเด่นของ
Wi-Fi HaLow หรือ IEEE 802.11ah มีระยะการส่งสัญญาณมากกว่า Wi-Fi ปกติสูงถึง 100 เท่า รองรับอุปกรณ์สูงสุด 8000 ชิ้น ต่อ 1 AP โดยใช้คลื่นความถี่รูปแบบ sub-gigahertz โดยใช้พลังงานต่ำ โดยเน้นการใช้คลื่น

โดยการเคลื่อนไหวของคลื่น Wi-Fi HaLow หรือ IEEE 802.11ah มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ช่วง 2559 เป็นต้นมาโดยวางตำแหน่งระบบนี้เพื่อรองรับ IoT เป็นจำนวนมากและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องจับมือกับผู้ผลิตอุปกรณ์ IoT ให้ติดตั้งชิปเซ็ตให้รองรับระบบ HaLow

โดยปี 2562 จะต้องวางตำแหน่งของ Wi-Fi HaLow ให้แตกต่างกับ Wi-Fi 6 เนื่องจาก Wi-Fi6 ถือเป็นผู้นำตลาดที่ใหญ่ของเทคโนโลยี Wi-Fi

การส่งข้อมูลจะทำการส่งข้อมูลด้วยจำนวน สูงถึง Mbits / s ในระยะทางหลาย 10 เมตรถึง 1 กิโลเมตร ซึ่งมีระยะห่างจากคลื่น ultra-low-power and -cost LoRa และ Sigfox ซึ่งเป็นเทคโนโลยีคู่แข่ง โดยตัวซิบใช้ขนาด 40-nm processes รองรับคลื่น 900 MHz ที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต

สำหรับประเทศไทย กสทช. มีมติเห็นชอบให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 920-925 MHz เพื่อรองรับเทคโนโลยี Internet of Things (IoT)ข้อมูล  wifinowevents  eetasia  eetimes  nbtc tech.nikkeibp

Share this Article: