FCC สหรัฐเข้ม ระงับการใช้เร้าเตอร์ที่ตั้งค่าไม่ตรงตามช่องสัญญาณที่กำหนด

ทางรัฐบาลสหรัฐสั่งระงับเร้าเตอร์ที่ตั้งค่าไม่ตรงตามช่องสัญญาณที่กำหนด  จากเดิม มีการแนะนำให้ตั้งค่า Channel เร้าเตอร์ ไว้ที่ Channel 1, 6 และ 11 เพื่อป้องกันการรบกวนของสัญญาณ Wi-Fi กับอุปกรณ์เร้าเตอร์อื่นๆ ในขณะที่ แคนาดา และ EU เป็น Channel 13 ส่วนญี่ปุ่นเป็น Channel 14 ซึ่ง Channel ที่ตั้งค่าไม่ตรงตามข้อตกลง นั้นผิดกฎและมีโอกาสรบกวนคลื่นความถี่สูงของ Wi-Fi ทำให้กระทบต่อการใช้งานของผู้อื่น

หลังจากที่หน่วยงาน FCC (Federal Communications Commission) หรือคณะกรรมการกลางกำกับ ดูแลกิจด้านการสื่อสารของสหรัฐอเมริกา ได้บังคับใช้กฎการตั้งค่าการส่งสัญญาณ Wi-Fi แบบไร้สายจากเร้าเตอร์ในสหรัฐอเมริกา และกำหนดช่องสัญญาณเพื่อไม่ให้รบกวนช่องสัญญาณกัน ดังที่ทรัมป์ ได้ให้อำนาจกับ FCC ในการสั่งระงับการกระจายสัญญาณ Wi-Fi ในสหรัฐ ซึ่งกฎเหล็กคือ สั่งระงับไม่ให้ใช้งาน หากตั้งค่าช่องสัญญาณเร้าเตอร์ไม่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด

อ้างอิง

การตั้งค่าเร้าเตอร์ เพื่อไม่ให้สัญญาณ Wi-Fi 2.4GHz รบกวนกัน ควรจะตั้งไว้ที่ Channel 1 หรือ Channel 6 หรือ Channel 11 แล้วก็มีอีกทางเลือกคือ Channel 13 แต่สำหรับสหรัฐแล้ว มีข้อกำหนด ให้ตั้งค่าสัญญาณที่ Channel 1 หรือ Channel 6 หรือ Channel 11 แต่หากตั้งไว้ที่ Channel 13 นั้นผิดกฎ เนื่องจากถือว่าละเมิดสิทธิ์คลื่นความถี่ของบุคคลอื่น อ้างอิง 

ในการตั้งค่าช่องสัญญาณเร้าเตอร์นั้น จะต้องบริหารจัดการช่องสัญญาณหรือ Channel ไม่ให้รบกวนหรือตีกับช่องสัญญาณของเร้าเตอร์ตัวอื่นๆ อันเป็นเหตุให้ คนอื่นใช้งาน Wi-Fi ได้ไม่ดี ไวไฟหลุดบ่อย ในย่านความถี่ 2.4GHz ซึ่งมีการทับซ้อนกันของสัญญาณหนาแน่นมาก โดยทั่วไป จึงแนะนำให้ตั้งค่าสัญญาณไว้ที่ Channel 1, 6 , 11 เพื่อลดการรบกวนของช่องสัญญาณ ในขณะที่เร้าเตอร์ในประเทศแคนาดาและสหภาพยุโรป จะใช้ Channel 13 ส่วนญี่ปุ่น จะใช้เร้าเตอร์ที่ Channel 14 แต่หากในสหรัฐ ไปใช้ช่องสัญญาณเหล่านี้ จะถือว่าผิดกฎหมาย เพราะไปรบกวนคลื่นความถี่สูงอื่นๆ 

แต่ถ้าปรับ "ประเทศ" ในลิสต์รายการเมนูตั้งค่าเร้าเตอร์จาก US เป็น Japan สามารถทำได้ เพื่อให้สัญญาณดีกว่า แต่ผิดกฎหมายของสหรัฐ 

เรื่องช่องสัญญาณนี้ FCC เตือนมาหลายปีแล้ว อ้างอิง hctamerica 

อ้างอิง

ผู้เขียนเห็นด้วยและเข้าใจถึงข้อกำหนดและข้อบังคับของ FCC เพราะการรบกวนสัญญาณเป็นเรื่องที่ร้ายแรงอยู่แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งการทำให้เครือข่ายทำงานผิดปกติ จากการตั้งค่า Channel ที่รบกวนบุคคลอื่น ควรถูกระงับการใช้งานเร้าเตอร์ที่ตั้งค่าผิดไปจากข้อกำหนด เพราะมีผู้ร้องเรียนจากการใช้งานไม่ได้เนื่องจากถูกรบกวนช่องสัญญาณ ดังนั้น FCC (ซึ่งมีหน้าที่คล้าย กสทช. บ้านเรา) ก็ต้องเข้ามาควบคุมและกำกับดูแล

แต่ครั้นจะไปโทษผู้ใช้ก็ไม่ใช่เรื่องซะทีเดียว เพราะบรรดาผู้ผลิตเร้าเตอร์เองก็จะต้องทำตามกฎหมายและข้อกำหนดของแต่ละประเทศด้วย เว้นแต่ผู้ใช้จะไปเล่นซนปรับตตั้งค่าเอง ผู้ผลิตเร้าเตอร์จะต้องไม่ตั้งค่าเริ่มต้นให้ใช้ Channel 13 หรือสูงกว่า เพราะการรบกวนคลื่้นสัญญาณนั้นมีผลเรื่องการทำผิดกฎหมายเลยทีเดียว ดังคำกล่าวที่ว่า don’t do the router crime if you can’t do the router time.

เราควรมีคุยเรื่องนี้กันอย่างจริงจัง เพราะว่าแม้การตั้งค่าเร้าเตอร์ให้ตนเองใช้งานได้ดี แต่กระทบการใช้งานผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง รวมไปถึงสนับสนุนเร้าเตอร์นอกรีตที่ตั้งค่าโรงงานไม่เหมาะสมจนทำให้รบกวนเร้าเตอร์ข้างเคียง โดยเฉพาะการใช้ channels 13 หรือสูงกว่า เอาเป็นว่า ขอใช้งานได้ก็พอ แต่ไม่รบกวนผู้อื่นจะดีที่สุด และไม่เป็นการละเมิดกฎหมายด้วย

เรื่องคลื่นความถี่เนี่ยเป็นประเด็นที่ทาง FCC หรือหน่วยงานกำกับดูแลคลื่นของทุกประเทศปวดหัว ครั้นขอความร่วมมือแล้วยังดื้อดึง ก็ต้องเข้มกันหน่อยล่ะ

อ้างอิง

ช่องสัญญาณ Wi-Fi 2.4GHz

TheVerge

wifinowevents

electronics-notes

Share this Article: