CAT ร่วมต้อนรับ รมว.ดีอี ลงพื้นที่สำรวจการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G ในพื้นที่ EEC

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่สำรวจและประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G (5G TestBed) ในพื้นที่ EEC ครั้งที่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ พร้อมคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในสังกัด ในโอกาสลงพื้นที่สำรวจและประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G (5G Testbed) เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 5G และยกระดับประเทศไทยให้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่สำรวจครั้งที่ 2 โดยกระทรวงดิจิทัลฯ ได้เชิญผู้แทนจากภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมหารือ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

สำหรับการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G (5G TestBed) นั้นเป็นความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ อาทิ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย สตาร์ตอัป ผู้ประกอบการโทรคมนาคม และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นต้น โดยศูนย์แห่งนี้จะดำเนินการจัดตั้งขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) โดยมีแผนการทดสอบภาคสนาม (5G Field Trials)โดยการใช้ประโยชน์ 5G (5G Use Cases) อาทิ Tele Medicine, Smart Manufacturing, Smart Bus, Autonomous Vehicle, Logistic, Healthcare ฯลฯ

Share this Article: