6 ยักษ์โลกจับมือทดสอบ C-V2X รถยนต์ขับเคลื่อนอิสระบนคลื่น 5.8 GHz สำเร็จ ผ่านเครือข่าย 5G

Continental, Ericsson, Nissan, NTT Docomo, OKI และ Qualcomm ได้ทดลองใช้ C-V2X ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดีที่ญี่ปุ่น โดยใช้คลื่น 5.8 GHz โดยการสื่อสารโดยตรงมีความสามารถสั่งการได้ทุกคำสั่ง  Samsung


โดยสามารถสั่งการได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

- Vehicle-to-Vehicle, V2V

- Vehicle-to-Infrastructure, V2I

- Vehicle-to-Pedestrian, V2P

- Vehicle-to-Network, V2N

โดยผลการทดสอบรถยนต์สามารถขับเคลื่อนรถยนต์ได้ดี ตัวรถยนต์และโครงข่ายสามารถสื่อสารกับระบบจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งลึกถึงทางเดินเท้า และทางจักรยาน นอกจากนี้ยังสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างรถยนต์ได้อย่างรวดเร็ว

ทีเด็ดของการทดสอบครั้งนี้คือ สามารถรับส่งข้อความระหว่าง Cellular V2X (PC5) ระหว่างกันและกันด้วยความเร็ว 110 กม. / ชม. แม้มีรถบรรทุกขับระหว่างกันก็ไม่สามารถขัดขวางสัญญาณได้ แต่ส่งข้อความช้ากว่าที่คาด 20 มิลลิวินาที (แทบไม่มีความรู้สึก) ในระยะทาง 1.2 กิโลเมตร ในอนาคตเทคโนโลยีนี้จะสามารถสื่อสารผ่านระบบ 5G ด้วยมาตรฐาน 3GPP ฉบับที่ 14

การทดสอบครั้งนี้ใช้ ชิปเซ็ต Qualcomm 9150 C-V2X กับ GNSS มาสนับสนุนโครงข่ายและ และใช้โครงข่ายมือถือ LTE-A ของ NTT DoCoMo

นอกจากนี้วิศวกร ของ South Korean telecommunications ได้ทดสอบการให้งานเทคโนโลยี C-V2X สำหรับรถยนต์ที่ขับด้วยตนเอง ให้สามารถขับรถได้อย่างอิสระ ทั้งตรวจจับเส้นทาง passersby และสัญญาณไฟจราจร

โดยที่ผู้ใช้บริการสามารถอนุญาตให้เครื่องยนต์สามารถวัดระยะทางจากานพาหนะอื่นๆ ที่อยู่รอบด้าน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการชนของรถยนต์ ซึ่งมีความสามารถตรวจจับสิ่งแวดล้อมรอบข้างทั้งหมด

เมื่อผ่านการทดสอบครั้งนี้แล้วจะเริ่มวางจำหน่ายจริงเชิงพาณิชย์

ระบบนี้เริ่มทดสอบจริงที่ Seoul, Daegu และ Pangyo in Gyeonggi Province

สำหรับ KT ยังพัฒนาเทคโนโลยี 5G-V2X โดยใช้ระบบการสื่อสารรูปแบบเดียวกับ 5G ทั้งคลื่น 3.4 GHz และ 28 GHz โดยสามารถแบ่งการใช้งานอินเทอร์เน็ต โอนถ่ายข้อมูลระหว่างโครงข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม

เครือข่าย 5G และเทคโนโลยี V2X ทำให้มีการรับส่งสัญญาณที่มีความปลอดภัยสูงและข้อมูลแอบแฝงต่ำ ทำให้ยานพาหนะทุกชนิดที่สามารถขับได้อย่างอิสระสามารถการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้

ที่ผ่านมาเดือนพฤษภาคม ทางโครงข่ายเริ่มทดลองใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยให้ขับเคลื่อนอย่างอิสระ 

โดย Samsung จะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งมาตรฐาน 5G ภายในเดือนธันวาคมเพื่อให้ทางผู้ให้บริการสามารถปรับแต่งการให้บริการได้อย่างเหมาะสม และระบบหลังบ้าน


ข้อมูล  irobotnews  etnews  koreatimes  autoconnectedcar  elektroniknet continental-corporation  continental-corporation

Share this Article: