กระทบไทย..TV ดาวเทียมแพ้ 5G หลังสมาคม C-Band โลก ยอมใช้คลื่น 3.7-4.2 GHz ทำวิทยุการบินสะดุด

ล่าสุดสมาชิกผู้ให้บริการดาวเทียมบนเทคโนโลยี C-Band ทั้ง Alliance, Intelsat และ SES ยอมใช้คลื่นความถี่ใหม่ 3.7-4.2 GHz band, ทดแทน โดยสละคลื่นความถี่ 3.6 GHz band นำไปประมูล 5G ซึ่งสร้างความกังวลต่ออุตสาหกรรมการบินที่ใช้คลื่น 4.2-4.4 GHz band. เนื่องจากมีความใกล้ชิดกันมากจนเกินไป

ผู้ให้บริการดาวเทียมบนเทคโนโลยี C-Band ทั้ง Alliance, Intelsat และ SES ยอมปฏิบัติตามทำเนียบขาวและสภาคองเกรส เพื่อรักษาประโยชน์ของชาติโดยการขยับคลื่นความถี่ใหม่ เริ่มตั้งแต่วัน 7 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ทางผู้ให้บริการเร่งการพัฒนาระบบ Downlink ให้ดีกว่าเดิม (การส่งสัญญาณดาวเทียมลงมาสู่พื้นโลก) และเร่งสร้างดาวเทียมใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


 

ที่ผ่านมาทางสมาคม C-Band Alliance ได้เตรียมประสารงานผู้ที่เคยซื้อดาวเทียมจากประเทศสหรัฐของบริษัทที่เป็นพัทธมิตรระหว่างกันเปลี่ยนคลื่นความถี่ ได้เสนอผ่านการโอนคลื่นความถี่จำนวน 40% หรือขนาดความกว้าง 200 MHzไปยังผู้ประกอบการโทรคมนาคม 5G แลกกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดาวเทียมใหม่

ซึ่งจากเดิมผู้ให้บริการดาวเทียมมีความถี่ขนาด 500 MHz จะเหลือเพียง 300 MHz ซึ่งจะทำให้บางพื้นที่ต้องลดจำนวนดาวเทียมลง 15 - 16 ดวง เพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนคลื่นขนาด 300 MHz

 

อุตสาหกรรมการบินที่ต้องใช้วิทยุการบิน มีความรู้สึกกังวลเนื่องจากคลื่น C-Band อยู่ไกล้กับกันมากจนเกินไป เนื่องจากคลื่นย่าน 4.2-4.4 GHz band ต้องใช้ในการลงจอดในเวลากลางคืน ซึ่งอาจส่งผลเสียกับเครื่องรับส่งสัญญาณระหว่างภาคพื้นดินระบบสื่อสารภายใน (WAIC) และระบบการตรวจการจราจรทางอากาศ

 

Boeing ชี้ให้เห็นว่าระบบเครื่องวัดระดับความสูงของวิทยุใช้ระดับพลังงานที่ค่อนข้างต่ำและทำงานได้ดีในช่วงความถี่ 4200-4400 MHz แต่ต้องมีเครื่องกรองสัญญาณไม่ให้คลื่น 4100-4200 MHz มารบกวนการบิน


สำหรับประเทศไทยตามข้อมูลhttp://tcns.thaicom.net/th/t5.asp พบว่าทางไทยคมได้จัดซื้อดาวเทียมจากประเทศสหรัฐอเมริกาหลายดวง เชื่อว่าในไม่นานจะต้องนำเรื่องเขาสู่กระทรวงดีอีเพื่อขยับคลื่นความถี่ในขั้นตอนต่อไป

 


ข้อมูล  spacenews  wireless  FCC  Boeing

Share this Article: