ปาปัวนิวกินีไม่สน 3 ชาติ ขู่ยุติสัญญาณเน็ต 8Tbps เชื่อม Cable ของ Huawei ยาว 5,457 กม.

ล่าสุดประเทศปาปัวนิวกินี ไม่สนแรงกดดันจากประเทศออสเตรีย,ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา โดยทางรัฐบาลกลับอนุญาตให้ติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำของ Huawei เพื่อใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ทางโทรคมนาคมเพื่อให้สามารถให้บริการทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศ

ล่าสุด Reuters และแหล่งข่าวจากหลายประเทศ รายงานตรงกันว่า Huawei ได้เข้ามาดำเนินการในการสร้างโครงข่าย Cable ใต้น้ำเพื่อต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ แม้ว่าปลายสายของเคเบิลจะต้องเชื่อมต่อประเทศออสเตรเลีย, สหรัฐฯ, ญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์ ก็ตาม
 
โดยรัฐมนตรี William Duma ซึ่งดูแลหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ ได้ยอมรับว่า " ประเทศปาปัวนิวกินีได้ทำข้อตกลงกับ Huawei เป็นที่เรียบร้อยแล้ว" โดยล่าสุดโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้ว 60%
 
 
ซึ่งเขาพบว่าปัญหาของ 3 ชาติ คือออสเตรเลียญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ที่พยายามกดดัน "ถือเป็นเรื่องของการอุปถัมภ์"
จากข้อมูลเดิมทาง Huawei Marine ได้กล่าวถึงโครงการการสาย Cable ระหว่างประเทศของปาปัวนิวกินี เป็นการสร้างท่อที่ใช้รับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตขนาด 8Tbps และมีความยาว 5,457 กม. ซึ่งจะมีการเชื่อมต่อใน 14 เมืองหลัก ทำให้เกิดการรวมศูนย์การเชื่อมโยงข่าวสารระหว่ากันโดยเฉพาะการเชื่อมต่อกับประเทศอินโดนีเซียผ่านเมือง Jayapura
เมื่อต้นปีที่ผ่านมารัฐบาลออสเตรเลียได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือ 200 ล้านเหรียญ ให้สามารถเชื่อมต่อสายเคเบิลของ Huawei ช่วงบริเวณหมู่เกาะโซโลมอนของปาปัวนิวกีนีกับออสเตรเลีย
 
โดย Vocus ได้รับการว่าจ้างจากรัฐบาลออสเตรเลีย ด้วยงบ 137 ล้านเหรียญออสเตรเลียเพื่อสร้างสายเคเบิลเชื่อมต่อกัน และทำการเริ่มติดตั้งระบบเคเบิลโดยใช้ชื่อ Coral Sea
 

ซึ่งที่ขณะนี้ทางรัฐบาลออสเตรเลียได้กังวลการเข้ามาของ Huawei ซึ่งภายในประเทศได้สั่งห้ามใช้อุปกรณ์ 5G กับทาง Huawei ทั่วประเทศเนื่องจากกังวลเรื่องความมั่นคง และการแทรกแซงของรัฐบาลต่างชาติในโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารที่สำคัญ และกำลังคิดพิจารณาเรื่องนี้โดยจะทำการยุติการเชื่อมโครงข่าย Cable ในบริเวณดังกล่าว หลังจากชะลอเรื่องนี้เมื่อในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เนื่องจากอิทธิพลของประเทศจีนในมหาสมุทรแปซิฟิกกำลังขยายตัว


ข้อมูล, radionz reuters  thenational HuaweiMalaysia
Share this Article: