สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผนึก True Digital Park โชว์ศักยภาพย่านนวัตกรรม Bangkok CyberTech District ในงาน Smart City Expo World Congress 2018 ประเทศสเปน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผนึก ทรู ดิจิทัล พาร์ค ร่วมจัดนิทรรศการย่านนวัตกรรม Bangkok CyberTech District ในงานประชุม Smart City Expo World Congress 2018 ณ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ ผนึก ทรู ดิจิทัล พาร์ค โดย ฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมจัดนิทรรศการย่านนวัตกรรม Bangkok CyberTech District ในงานประชุม Smart City Expo World Congress 2018 ณ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน เพื่อแสดงศักยภาพและความโดดเด่นด้วยระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพที่ครบวงจรมากที่สุด ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งสร้างความเข้าใจและแนะนำย่านนวัตกรรมของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วโลก

Share this Article: