ครั้งแรกของโลก o2 ช่วยเหลือลูกค้า.. ใช้ AR ตามหาคลื่น WIFI แถมรองรับสัญญาณ 5G ราคาเริ่มต้น 570 บาท

ตลาดบรอดแบนด์ประเทศเช็กเกีย(ประเทศหนึ่งในแถบยุโรป) สนุกมากยิ่งขึ้น เมื่อ O2 เป็นตัวเทคโนโลยี AR สำหรับ WIFI เป็นครั้งแรกของโลก เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบสัญญาณเครือข่ายภายในบ้านตามความเป็นจริง ทราบถึงหากยกสิ่งกีดขวางออกจากบริเวณนั้นรัศมีของสัญญาณดีขึ้น นอกจากนี้ อุปกรณ์ยังสามารถรองรับคลื่น 5G ในอนาคตอีกด้วย


โดยทาง O2 ได้ขยายความสามารถ Wi-Fi กับ โมเด็ม O2 Smart Box ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นครั้งแรกของโลกที่เพิ่มลูกเล่น AR Wi-Fi โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบสัญญาณจากสมาร์ทโฟน โดยระบบจะทำการวัดสัญญาณตามความเป็นจริง

โดยโมเด็ม O2 Smart Box มีแนวความคิดที่ต้องการให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพของสัญญาณได้ด้วยตนเอง เนื่องจากผู้ให้บริการ O2 ไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงเพราะบ้านแต่ละหลังมีความแตกต่างกัน สัญญาณ Wi-Fi เป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่สามารถจับต้องได้ซึ่งถ้าวัดผลเป็นตัวเลขลูกค้าไม่เข้าใจ

ผู้ใช้งานสามารถเลือกเมนู "วัดความครอบคลุม Wi-Fi" ในส่วน "Wi-Fi และเครือข่าย" ระบบจะแสดงผลทันที โดยแบ่งเป็นลักษณ์สี ได้แก่
1. สีแดง คือ สัญญาณไม่ดี
2. สีส้ม คือ สัญญาณปานกลาง
3. สีเขียว คือ สัญญาณดี

นอกจากนี้ O2 ยังสามารถกระตุ้นการขายอุปกรณ์ IoT ต่างได้อีกด้วย เช่น Smart plug , Door / window sensor , Motion detector, Smoke detector , Flood detector , Smart radiator thermostat และ Smart Lock

สำหรับ O2 Smart Box มีช่องเชื่อมต่อ Gigabit Ethernet จำนวน 5 ตัว (1 × WAN, 4 × LAN) และเสาอากาศ Wi-Fi 7 เสา รองรับ 802.11a / b / g / n / ac ในย่านความถี่ 2.4 GHz จะใช้ MIMO รองรับ 3 × 3 MIMO ที่ความเร็ว 450 Mbps ในย่านความถี่ 5 GHz รองรับ 4 × 4 MIMO ด้วยความเร็ว 1733 Mbps

ราคาในการให้บริการกล่องนี้ประหยัดมาก เริ่มต้นที่ CZK 399 หรือประมาณ 570 บาท ด้วยความเร็ว 20/2 Mbps และราคาสูงสุด CZK 649 หรือประมาณ 950 บาท ด้วยความเร็ว 250/25 Mbps

ข้อมูล 
o2 broadbandtvnews o2 cz o2.cz
Share this Article: