รัฐบาลสหรัฐฯ อัดเงินลงชนบท..เพิ่ม 6 พันล้านบาท ปรับความเร็วเน็ตทั่วประเทศจาก 4 Mbps เป็น 25 Mbps เทียบเมืองหลวง

คณะกรรมการกิจการสื่อสารแห่งชาติ หรือ FCC (ทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่คล้าย กสทช. ของประเทศไทย) ได้พิจารณาความเร็วขั้นต่ำในชนบทให้มีมาตรฐานบรอดแบนด์อยู่ที่ 25 Mbps ซึ่งเป็นความเร็วที่สูงขึ้นอย่างเท่าตัว ผ่านโครงการที่รัฐบาลอุดหนุนจ่าย


โดยเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมาจากรายได้ของ FCC ที่เกิดจากค่าธรรมเนียมต่างๆในการเรียกเก็บจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต แล้วนำเงินเหล่านี้ไปสร้างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ชนบทที่มีประชากรอยู่น้อยทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นการจูงในให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตลงทุนโครงข่ายในพื้นที่ดังกล่าว
 
การเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตทาง FCC ต้องการให้มาตรฐานความเร็วในการดาวน์โหลด 25 Mbps และความเร็วในการอัพโหลด 3 Mbps เนื่องจากเป็นความเร็วที่จำเป็นในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเมืองหลวง
ที่ผ่านมาเมื่อปี 2015 ได้มีความพยายามในการพัฒนาความเร็วขั้นพื้นฐานอินเทอร์เน็ตชนบทจาก 4 Mbps เป็น 10 Mbps ซึ่งเคยถูกคัดค้าน แต่ในช่วงปีที่ผ่านมาผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายมือถือมีการรับส่งข้อมูลอยู่ระหว่าง 10 Mbps ซึ่งถือเป็นความเร็วที่ต้องการของผู้บริโภค
สำหรับเม็ดเงินการลงทุนโครงข่ายนี้จะมีการพิจารณาภายในเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งยังขาดเม็ดเงินทุนซึ่งคาดว่าจะสูงถึง 200 ล้านเหรียญต่อปี หรือ 6,603,600,645.71 บาท เมื่อเทียบค่าเงินวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวได้ใช้เม็ดเงิน
มากกว่า 1.5 พันล้านเหรียญต่อปี 49,522 ล้านบาท เพื่ออุดหนุน AT & T, CenturyLink และผู้ให้บริการอื่น ๆ เพื่อพยายามยกระดับความเร็วให้ถึง 10 Mbps ผ่านบริษัทของ Connect America Fund (CAF)  ของ FCC
 


สำหรับประเทศไทยมีโครงการที่คล้ายกันคือเน็ตประชารัฐ ซึ่งมีความเร็วในการให้บริการอยู่ที่ 20/10 Mbps โดยใช้งบประมาณอยู่ที่ 13000 ล้านบาท จำนวน 24700 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นงบประมาณจากกระทรวงดีอี
 
 
 
ข้อมูล arstechnica theverge pantip
Share this Article: