สหรัฐฯ อนุมัติการส่งดาวเทียมพร้อมคลื่น มากกว่า 7,000 ดวง ของ SpaceX เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั่วโลก

คณะกรรมการกิจการสื่อสารแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (FCC) ซึ่งทำหน้าที่คล้าย กสทช. ของประเทศไทย ได้อนุญาตให้ SpaceX สร้างดำเนินการสร้างดาวเทียมและให้บริการดาวเทียมในวงโคจรระดับต่ำมากถึง 7,000 ดวง เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั่วโลก

ซึ่ง FCC ยังอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ใช้ความถี่ V-band การใช้งาน 37.5-42.0 GHz และ 47.2-50.2 GHz

การอนุญาตในครั้งนี้ ทำให้ขอบเขตของการให้บริการทางภูมิศาสตร์และการการบินได้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้ว ยังสามารถสนับสนุนการให้บริการบรอดแบนด์และการสื่อสารสำหรับผู้ใช้ที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์


นอกจากนี้ FCC ยังอนุญาตให้ Kepler เข้าถึงตลาดในสหรัฐฯ ซึ่งมีเงื่อนไขให้ Toronto based ต้องสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั่วโลกได้เช่นกัน


FCC ยังอนุญาตให้กลุ่มดาวเทียม NGSO จำนวน 140 ดวง ใช้งานคลื่นความถี่ 10.7-12.7 GHz และ 14.0-14.5 GHz สำหรับ Telesat อนุญาตให้เข้าถึงโครงข่าย 37.5-42.0 GHz และ 47.2- 50.2 GHz และ LeoSat ใช้ดาวเทียม NGSO จำนวน 78 ดวง ในย่านความถี่ 17.8-18.6 GHz, 18.8-19.4.4 GHz, 19.6-20.2 GHz, 27.5- 29.1 GHz และ 29.5-30.0 GHz

ยังไม่นับรวมการขออนุญาตการใช้แอพพลิเคชั่นกับดาวเทียม

การอนุมัติการให้บริการในครั้งนี้จะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ของอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ภาคเอกชนเกิดการลงทุน ทำให้สหรัฐสามารถสื่อสารอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลก

ข้อมูล slashgear cnet washingtonpost  spacenews time zdnet

Share this Article: