สามารถเทลคอม รับงานบำรุงรักษาระบบ AMR ระยะที่ 2 จาก กฟภ. มูลค่ากว่า 585 ล้านบาท 

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาโครงการจ้างบำรุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบในโครงการพัฒนาการอ่านหน่วยด้วยระบบอัตโนมัติ ระยะที่ 2 กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีมูลค่าโครงการ 585.9 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินการตามสัญญารวม 3 ปี 

 

โดยบริษัทฯจะดำเนินการเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ 1. เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ซอฟต์แวร์ต่างๆของระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายของศูนย์ AMR Data Center และระบบสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการทำงานของศูนย์ AMR Data Center (Facility System) ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่  2. เพื่อบำรุงรักษามิเตอร์แบบอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนโมัติ (AMR) พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่ติดตั้งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ทั่วประเทศ จำนวน 59,310 ชุด ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 3. เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบฯที่ส่วนกลาง(Help Desk)  4. เพื่อให้บริการในส่วนของการรับ-ส่งข้อมูล (Air Time), วงจรเช่า Lease Line และ Internet ของเดิมที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้งานอยู่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

สำหรับโครงการ AMR ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี้ เป็นโครงการอ่านหน่วยด้วยระบบอัตโนมัติ และจะช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าผ่าน Internet ได้ตลอดเวลา สามารถเก็บ ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ของตนเองผ่านทาง www.amr.pea.co.th เพื่อบริหารจัดการ การใช้ไฟฟ้าภายในกิจการของตนเองได้  ลดข้อผิดพลาดในเรื่องการจดหน่วยและข้อผิดพลาดของมาตรฐานเวลาในตัวมิเตอร์ จึงทำให้การใช้พลังงานไฟฟ้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

ทั้งนี้ กลุ่มสามารถเทลคอมมีงานในมือแล้วกว่า 8,000 ล้านบาท โดยในช่วงไตรมาส 3 สามารถคว้างานโครงการมาได้ประมาณ 470 ล้านบาท อาทิ โครงการจ้างบำรุงรักษามิเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบในโครงการพัฒนาการอ่านหน่วยด้วยระบบอัตโนมัติ ระยะที่ 1 กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่ากว่า 360 ล้านบาท และ โครงการบำรุงรักษาระบบ Real Time Charging ของ กสท.โทรคมนาคม มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท ส่งผลให้ไตรมาส 3 มีรายได้รวม 1,846 ล้านบาท 

Share this Article: