สหรัฐเปิดใช้งาน 5G คู่ขนานเปิดเรดาร์สนามบิน ก่อนประมูล 3.5 GHz ชี้ Wi-Fi ยังเป็นส่วนสำคัญ

ในขณะที่อุตสาหกรรมโทรคมนาคมโลกกำลังเดินหน้าการพัฒนาคลื่นใหม่ 3.5GHz เพื่อนำมาให้บริการ 5G สำหรับคลื่น 3.5 GHz ซึ่งถือครองโดย Citizens Broadband Radio Service (CBRS) ได้จับมือกับ Boingo Wireless ได้ทดสอบระบบ 5G ณ Dallas Love Field ในรัฐ Texas

ซึ่งเป็นสนามบินที่ใหญ่ในสหรัฐ ซึ่งอนุญาตให้เปิดให้บริการชั่วคราวในการใช้งานเชิงพาณิชย์ครั้งแรกโดย FCC (เป็นหน่วยงานกำกับดูแลโทรคมนาคมคล้าย กสทช. ในประเทศไทย) ก่อนทำการประมูล 5G ในปี 2019
 
นับเป็นก้าวสำคัญในการทดสอบเชิงพาณิชย์กับบริการ 5G โดยได้ร่วมมือกับ FCC เพื่อนำผลไปประยุกต์ใช้งานเชิงพาณิชย์กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกประเภทเนื่องจากเนื่องจากเป็นสเปกตรัมที่ต้องใช้งานร่วมกันทั้งคลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตและไม่มีใบอนุญาต ทั้งผู้ให้บริการผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ให้บริการระบบเคเบิลและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (ร่วมถึงการใช้งานบนคลื่นของภาครัฐเช่นเรดาร์สนามบิน) โดยมีผู้ให้บริการโฮสติ้งที่เป็นกลางเช่น Boingo เป็นคนทดสอบระบบตลาด " bottom-up" บนเทคโนโลยี Wi-Fi เป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนามากกว่า 15 ปี
 
การทดสอบครั้งนี้เป็นแผนต่อจากการทดสอบ 4G LTE บนคลื่น 3.5 GHz
 
Boingo Wireless เชื่อว่า อุตสาหกรรม wireless industry การสามารถขยายตลาดทั้งการติดตั้งและอุปกรณ์เพิ่มเติมในอนาคต โดยช่วงต้นจะทำการขยายสัญญาณไปยังพื้นที่ทางการค้าหนาแน่น และสถานที่จัดงานต่างๆ โดยในอนาคตอีก 5G การใช้ small cell อย่างหนาแน่นขึ้น จนทำให้มีสัญญาณวิทยุทับซ้อนกัน ดังนั้น การทดสอบครั้งนี้ FCC จะต้องนำผลการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวไปจัดสรรคลื่นความถี่ทั้งอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตและไม่มีใบอนุญาตให้สามารถใช้งานร่วมกันได้
 
Citizens Broadband Radio Service (CBRS) ถือครองคลื่นความถี่ 3550 MHz ถึง 3700 MHz จำนวน 150 MHz ซึ่งเป็นความถี่ที่จะถูกใช้งาน 5G ในอนาคต โดยปัจจุบันใช้งานในระบบเรดาร์ของรัฐบาลสหรัฐ , กองทัพเรือ
Share this Article: