5 ช่องทีวีดิจิตอล ฟ้องกสทช.เรียกค่าเสียหายกว่า 9 พันล้าน ดอกเบี้ย 7.5%ต่อปี

แหล่งข่าวรายงาน ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลทีวี 5 ช่อง ได้แก่ จีเอ็มเอ็ม วัน, จีเอ็มเอ็มแชลแนล, พีพีทีวี, ไทยรัฐทีวี และไบรท์ทีวี ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ 

แหล่งข่าวรายงาน ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลทีวี 5 ช่อง ได้แก่ จีเอ็มเอ็ม วัน, จีเอ็มเอ็มแชลแนล, พีพีทีวี, ไทยรัฐทีวี และไบรท์ทีวี ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ นำโดย สุขสวัสดิ์ เวทไว และวศิน เลิศวไลพงศ์ ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากทั้ง 5 บริษัท ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงาน กสทช.และเลขาธิการ กสทช.เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-3 ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ กสทช.ปฏิบัติตามกฎหมายพร้อมเรียกค่าเสียหายของแต่ละสถานีรวมเป็นเงินจำนวน 9,550 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี

 

 

วศิน เลิศวไลพงศ์ ทนายความผู้รับมอบอำนาจ กล่าวว่า ด้วย กสทช.ละเลย ล่าช้า ในการดำเนินการให้มีการเปลี่ยนผ่านระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล ละเลยล่าช้าในการควบคุมกำกับดูแลมาตรฐานหรือคุณภาพของกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล การแจกคูปองสนับสนุนประชาชน การขยายโครงข่ายทีวีดิจิตอล และการกำกับดูแลผู้ประกอบการโครงข่ายทีวีดิจิตอล ให้สามารถขยายโครงข่ายทีวีดิจิตอลได้ทันตามที่กำหนด ไม่ส่งเสริมสนับสนุนประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้หรือมั่นใจในการเปลี่ยนมารับชมทีวีดิจิตอล ละเลยต่อหน้าที่ในการออกกฎเกณฑ์ประกาศเพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางการค้าในการประกอบการทีวีดิจิตอล

 

 

 

โดยทำให้กลุ่มผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล หลงเชื่อและเข้าร่วมในการประมูล โดยหลงผิดในข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ โดยผู้ประกอบการต้องการให้ กสทช.ชำระค่าเสียหายเป็นเงิน 9,550 ล้านบาท พร้อมทั้งขอให้ใช้อำนาจหน้าที่ในการพิจารณากำหนดหรือเลื่อนการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่ในงวดที่ 3 เป็นต้นไป

 

 

Share this Article: