เยอรมัน ชวน EU เก็บภาษี 3% ของรายได้ ประเดิม Google, Amazon, Facebook, Apple ก่อนยุค 5G

ล่าสุดประเทศเยอรมนีเริ่มเก็บภาษีขั้นต่ำกับยักษ์ดิจิตอลทั่วโลก ประเดิม Google, Amazon, Facebook, Apple เนื่องจากจากมีการโยกย้ายผลกำไรจากภูมิภาคนี้ไปยังต่างประเทศ ก่อนยุค 5G เกิดขึ้น

ที่ผ่านมาทางกลุ่มประเทศยุโรปได้ศึกษาในการทำกำไรจาก Google, Amazon, Facebook, Apple และแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น Youtube และ Airbnb เนื่องจากทางกลุ่มหรือประเทศต่างๆเก็บภาษีเข้าการคลังน้อยที่มากเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ
 
Olaf Scholz รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศเยอรมัน ระบุ เตรียมการสนับสนุนระบบการคลังใหม่ที่สามารถเก็บภาษีจากบริษัท ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของสหรัฐฯ โดยทางเราต้องการมีการเก็บภาษีขั้นต่ำที่ต้องถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อเทียบกับรายได้ที่พวกเขาได้รับ ยังคงเรียกเก็บน้อยอยู่มาก

ที่ผ่านมาแพลตฟอร์มดิจิทัล กำลังสร้างปัญหาการเงินในระบบโลกยุคโลกาภิวัฒน์ เนื่องจากมีการโยกย้ายผลกำไรจากภายในประเทศออกนอกภูมิภาคยุโรป
 
ทางฝรั่งเศสต้องการให้บริษัทยังไอทีและประเทศอื่นๆ มีการปรับตัวกับให้ทันกับพันธมิตรในสหภาพยุโรป เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับบริษัทฯ
 
Scholz กล่าวว่าเขาได้พยายามในการริเริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือรัฐ ทำให้ระบบการจัดเก็บภาษีเกิดความโปร่งใสและการหาทางป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีข้ามพรมแดน
 
ที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอภาษียุโรปสำหรับ “big tech” รวมถึงรายได้แบบดิจิตอลในยุโรปโดยอ้างอิงจากรายได้รวมในภูมิภาคยุโรป

แต่ฝ่ายตรงข้ามของไอร์แลนด์ คือ ฝ่ายค้าน กล่าวว่า กังวลถึงการเก็บภาษีที่ซับซ่อนกัน โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาในกลุ่ม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการรายได้ของพวกเขา และการเปิดฉากเก็บภาษีอาจก่อให้เกิดสงครามการค้าระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกรถยนต์ของประเทศเยอรมัน

ทางเยอรมนีได้แสดงการคัดค้านแผนการของฝรั่งเศส โดยได้นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในการเก็บภาษีกับ “big tech” คือ 3% จากรายได้การโฆษณาและการขายข้อมูลส่วนบุคคล
 
การออกมาตรการภาษีครั้งนี้จะเป็นบรรทัดฐานของโลก ซึ่งทั่วโลกจะนำแบบอย่างของกฎหมายนี้ไปปรับใช้พัฒนาการเก็บภาษีต่อไป
 
Share this Article: