ผลกระทบต่อโลกจะเป็นอย่างไร...เมื่อ FCC อนุญาตให้เพิ่มความถี่ Wi-Fi เป็น 2 เท่า ย่าน 6 GHz

เป็นสิ่งที่โลกน่าจะดีใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อ FCC หรือดูแลกิจการโทรคมนาคมของทางสหรัฐอเมริกา ทำให้ที่คล้าย กสทช. ในประเทศไทย มีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ให้เดินหน้าขยายความจุของการให้บริการคลื่น Wi-Fi จำนวน 1.2 GHz (ไม่มีใบอนุญาต) บนย่านความถี่ 6 GHz ซึ่งเข้ามาทันเวลาพอดีทำให้ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถใช้งาน Wi-Fi ย่านใหม่เริ่มตั้งแต่ปี 2562 หรีอ 2563 เป็นต้นไป


สอดคล้องกับการศึกษาของ Wi-Fi Alliance ระบุถึงมูลค่าของ Wi-Fi ทำให้เศรษฐกิจโตของโลกสูงถึง 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ โดยที่ผ่านมา การใช้งานเทคโนโลยี Wi-Fi ของชาวสหรัฐมีสัดส่วนการใช้งาน 70 - 75% เน้นไปการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านทางสมาร์ทโฟน ซึ่งไม่ต่างกับในหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่นและเยอรมนี มีการใช้งาน Wi-Fi เพื่อการใช้งานเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยสมาร์ทโฟนร้อยละ 80%
 
 
เทคโนโลยี Wi-Fi ทำให้ 5G เกิดได้อย่างรวดเร็ว
 
จากข้อมูลเป็นจำนวนมากแสดงให้เห็นชัดว่า Wi-Fi ไม่ได้เป็นเพียงการใช้งานอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถนำเทคโนโลยีออกจากชีวิตเราได้ การตัดสินใจของ FCC และการตัดสินใจของรัฐบาลอินเดียที่เลือกคลื่น Wi-Fi ย่าน 5GHz มาสนับสนุนการจัดระเบียบใหม่เพื่อให้มีความจุมากพอในการให้บริการเทคโนโลยี 5G แบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 
อีกนัยเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรม 4G ที่ยังคงมีมูลค่าทางการตลาดสูงถึงล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าเมื่อเทียบอุตสาหกรรมWi-Fi จะมีมูลค่าเพียงหลักเพียงพันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ก็สามารถทำกำไรได้อย่างมหาศาล จึงทำให้เกิดการขยายความจุของ Wi-Fi เพิ่มอีก 1.2 GHz
 
 

 
เทคโนโลยี Wi-Fi เป็นการรวมโอกาส
 
ความเป็นจริงคลื่นความถี่ 6GHz จะเปิดตัวผู้ผลิตในอีกไม่นาน ทำให้ Wi-Fi เติบโตขึ้น การเพิ่มความถี่ให้กลุ่มอุตสาหกรรม Wi-Fi ถือเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเทคโนโลยีนี้ที่มีความสามารถเก่งกาจในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆได้ทั่วโลก เนื่องจากตัวเทคโนโลยี Wi-Fi เป็นเทคโนโลยีมีต้นทุนต่ำ และไม่มีใบอนุญาต ทำให้สามารถใช้งานได้หลายสถานที่อย่างไม่เคยมีมาก่อน
 
คลื่นความถี่นี้จะทำให้เทคโนโลยี Wi-Fi (ในสหรัฐฯ) จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 2 พันล้านเหรียญภายในปีพ. ศ. 2566 ซึ่งเป็นผลที่ต้องของคุณเทคโนโลยี 5G ที่ทำให้เทคโนโลยีขนานความสามารถตอบสนองผู้บริโภคได้มากกว่าที่คาดคิด เกิดจากการเติบโตถึง 90-95% การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน เป็นหลัก การที่ทุกฝ่ายรองรับ Wi-Fi 6 หรือ 802.11ax และย่านความถี่ 6 GHz ทำให้มีความเร็วแรงกว่าขึ้น 4G และ 5G

ตามทฤษฎีการเพิ่มความจุของ Wi-Fi อีก 1.2 GHz ทำให้ผู้บริโภคใช้งาน Wi-Fi ด้วยอินเทอร์เน็ตที่แรงขึ้น และ ราคาต่อหน่วยประหยัดลงมากกว่ากว่าเดิม ส่งผลทำให้เกิดการกระจายคลื่นความถี่ในเขตชุมชนและเขตเทศบาล ทุกภาคส่วนต่างมีแรงจูงใจในการติดตั้ง Wi-Fi และค่ายมือถือสมาร์ทโฟนแก้ไขปัญหา TCP multipath ได้เช่นกัน
 
 
ในอนาคตจะมีการแบ่งการใช้งานเกิดขึ้น

 
สำหรับเทคโนโลยี Wi-Fi 6 หรือ 802.11ax ย่าน 6GHz จะเป็นการใช้งานที่ต้องใช้งานความเร็วมากกว่าในปัจจุบันมากกว่า 4 เท่า ใช้งานสำหรับภาคประชาชนที่อยู่ในเขตการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพิ่มความสะดวกสบายในการรับชมรายการกีฬาและความบันเทิง
 
สำหรับเทคโนโลยี Wi-Fi 5 หรือ 802.11ac ย่าน 6GHz จะเป็นการใช้งาน IoT ของทั้งเมือง


ล่าสุดหลังจาก FCC อนุมัติการใช้อนุญาตการใช้งาน Wi-Fi ย่าน 6 GHz ทางหน่วยงานเตรียมยื่นข้อเสนอออกกฏการใช้งานและการแบ่งคลื่นความถี่ให้เหมาะสมโดยขณะนี้อยู่ในขั้นการแสดงความคิดเห็น โดยเอกสารนี้เริ่มแสดงความคิดเห็น FCC ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
 
ข้อมูล
Share this Article:

ADVERTISMENT