dtac ส่งรายได้ Telenor ใน Q3/2018 สะสม(ไม่หัก) 54,977 ล้านบาท ชี้ไทยสิ้นสุดระบบสัมปทาน

Sigve Brekke ดำรงตำแหน่ง President และ CEO ของกลุ่ม เทเลนอร์ ระบุ ในช่วงไตรมาส ปี 2561 เป็นไตรมาสที่ประสบความสำเร็จอีกหนึ่งปีและมีปีที่มีความมั่นคงสูง โดยตัวเลข EBITDA สูง 6% โดยไตรมาสนี้ได้ให้ความสำคัญกับประเทศไทย เนื่องจากเป็นปีที่สิ้นสุดระบบสัมปทานและเปลี่ยนมาเป็นระบบใบอนุญาต ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่ง โดยสิ่งที่ต้องดำเนินการคือ การสร้างความเข้าถึงถึงคลื่นความถี่และดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

 


ขณะนี้ทาง T
elenor ดำเนินการเตรียมแผนการให้บริการข้อมูลและสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่กำลังเติบโต

ในด้านของนอร์เวย์ คุณภาพการให้บริการยังเป็นกุญแจสำคัญต่อลูกค้าซึ่งทาง telenor ภูมิใจในการเป็นผู้ให้บริการที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลก และสามารถขยายฐานลูกค้าโตขึ้นในรอบ 3 ปี อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสามารถขยายโครงข่าย Fiber ครอบคลุม 9,000 ครัวเรือน

แนวโน้มรายได้ของปากีสถานและบังคลาเทศดีขึ้น สำหรับการแข่งขันในพม่ามีการแข่งขันที่รุ่นแรงอย่างมาก โดยเฉพาะการแข่งขันด้าน 4G

นอกจากนี้ยังประสบความสำเร็จในการขายธุรกิจของเราในยุโรปกลางและตะวันออก ทำให้เรามุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพได้ดีกว่าเดิม

สำหรับรายได้ในกลุ่ม

1. ได้รับรายได้เพิ่มขึ้นการค่าใช้บริการของผู้ใช้บริการ 1% ทำให้รายได้รวมอยู่ที่ 27.6 พันล้านโครนนอร์เวย์ ( NOK ) ซึ่งมีมูลค่าเมื่อแปลงเป็นเงินค่าเงินไทย 109,163,159,820.00 บาท

2. รายจ่ายค่าดำเนินงานลดลง 0.3 พันล้านโครนนอร์เวย์ ( NOK ) หรือคิดเป็น 3%

3. EBITDA อยู่ที่ 12.4 พันล้านพันล้านโครนนอร์เวย์ ( NOK ) ซึ่งมีมูลค่าเมื่อแปลงเป็นเงินค่าเงินไทย 49,044,318,180 บาท เทียบกับ รายได้จากการดำเนินงานของบริษัท บวกด้วยค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์และค่าจัดจำหน่ายต่างๆ ที่ 45% (EBITDA margin) ซึ่งมีเสถียรภาพเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ต้องทำการสำรองจ่าย 6%

4. รายได้สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น 5.8 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 3.96 โครนนอร์เวย์ (NOK)

5. สำหรับกระแสเงินสดหมุนเวียนอยู่ที่ 4.2 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK)

ปีนี้ทางบริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มเติมภึง 26.5 พันล้านพันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) เนื่องจากได้มีการขายทรัพย์สินในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกกลางสำหรับรายได้ที่ dtac ส่งเข้า Telenor ในไตรมาสที่3 ปี 2018

-  สำหรับประเทศไทยเรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งในออกใบอนุญาต เนื่องจากที่ผ่านมามีความไม่แน่นอนสูงในเรื่องสาระสำคัญและโครงสร้างพื้นฐาน

-  โดย dtac ได้รับสิทธิในการในการให้บริการ 2x5 MHz ใน 1800 MHz ในการประมูลคลื่นความถี่เดือนกันยายนที่ผ่านมา และได้ลงนามกับ บริษัท กสทโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในการเช่าใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเดิมหลังหมดสัมปทาน

-  ตลาดมีความท้าทายสูงเนื่องจากเป็นช่วงหมดสัมปทานทำให้มียอดผู้ใช้บริการทั้งระบบเติมเงินและรายเดือนลดลง 0.3% รายได้รวมลดลง 4% เนื่องจากได้ลดการขายสมาร์ทโฟนลง และรายได้จาการเชื่อมต่อโครงข่ายลดลง 2%

-  Opex ลดลง 10% เนื่องจากมีการขยายโครงข่ายและเช่าใช้โครงข่ายรวมทั้งระบบสาธารณูปโภคให้กับ CAT
-  EBITDA ลดลง 7% เนื่องจากต้องจ่ายค่าคลื่น 2300 MHz และชดเชยบางส่วนให้กับ opex ส่งผลให้ EBITDA margin ลดลง 1% สำหรับคลื่น 2300 MHz ตัว EBITDA margin อยู่ที่ 46%

-  ทำให้กำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสนี้ได้รับผลกระทบ 339 ล้านโครนนอร์เวย์ ( NOK )

 สรุป

dtac ทำรายได้ในกับกลุ่ม Telenor เป็นอันดับ 2 ของกลุ่มด้วยรายได้รวม 4.4 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) หรือเทียบเป็นค่าเงินประเทศไทย 17,402 ล้านบาท

- EBITDA อยู่ที่ 1.8 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) หรือเทียบเป็นค่าเงินประเทศไทย 7,119 ล้านบาท

- เงินลงทุนระบบ dtac อยู่ที่ 1.5 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) หรือเทียบเป็นค่าเงินประเทศไทย 5,932 ล้านบาท

หากรวมรายได้ทั้งไตรมาส 1 และ 2 dtac ทำรายได้ในกับกลุ่ม Telenor เป็นอันดับ 2 ของกลุ่มด้วยรายได้รวม 9.4 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) หรือเทียบเป็นค่าเงินประเทศไทย 38,982 ล้านบาท

- EBITDA อยู่ที่ 3.9 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) หรือเทียบเป็นค่าเงินประเทศไทย 16,318 ล้านบาท

- เงินลงทุนระบบ dtac อยู่ที่ 1,369 พันล้านโครนนอร์เวย์ ( NOK ) หรือเทียบเป็นค่าเงินประเทศไทย 5,618 ล้านบาท

หากรวมรายได้ทั้งไตรมาส 1 ,2และ 3 dtac ทำรายได้ในกับกลุ่ม Telenor เป็นอันดับ 2 ของกลุ่มด้วยรายได้รวม 13.9 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) หรือเทียบเป็นค่าเงินประเทศไทย 54,977 ล้านบาท

- EBITDA อยู่ที่ 5.7 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) หรือเทียบเป็นค่าเงินประเทศไทย 22,544 ล้านบาท

- เงินลงทุนระบบ dtac อยู่ที่ 2.9 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) หรือเทียบเป็นค่าเงินประเทศไทย 11,470 ล้านบาท

***ค่าเงินเปรียบเทียบในวันที่ 24 ตุลาคม 2561


สำหรับประเทศไทย dtac ในไตรมาส 3 ปี 2561 ขาดทุน 921 ล้านบาท ซึ่งรายได้รวมสะสม 3 ไตรมาสยังได้กำไรสุทธิอยู่ที่ 573 ล้านบาทข้อมูล 
telenor telenor TelenorGroup


 

Share this Article: