เตือนผู้ใช้ Linksys E1200 พบช่องโหว่ 3 ตัว หน่วยงานความมั่นคงสิงคโปร์และเยอรมันจัดระดับความเสี่ยงสูง

ล่าสุด!!! มีคำเตือนการใช้อุปกรณ์ Wi-Fi ของ Linksys พบมีช่องโหว่ทำให้อุปกรณ์บางตัวที่ติดมัลแวร์เข้าใช้งานแย่งชิงสัญญาณอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากเนื่องจากเจ้าของเราเตอร์ไม่ทราบว่าใครเป็นคนใช้งานอินเตอร์เน็ตภายโครงข่ายของตน เช่น กรณีติดตั้งโครงข่าย Wi-Fi ไว้ภายในบ้านคำเตือนนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 จากหน่วยงานด้านความปลอดภัยของประเทศสิงคโปร์ หรือ the Singapore Computer Emergency Response Team (SingCERT) ซึ่งพบว่าสินค้าของ Linksys ซึ่งอยู่ในหมวดของ E series กำลังได้รับผลกระทบจากมัลแวร์ดังกล่าว
 
โดยพบช่องโหว่ 3 ตัว ได้แก่ CVE-2018-3953, CVE-2018-3954 และ CVE-2018-3955
 
โดยตัวที่เป็นปัญหาคือ E series ที่มีเฟิร์มแวร์เช่น E1200 Firmware Version 2.0.09 และ E2500 Firmware Version 3.0.0
 
สำหรับเราเตอร์ Linksys เป็นการออกแบบโดย Belkin International ซึ่งต้องการให้เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในบ้าน เช่น คอมพิวเตอร์ TV หรืออุปกรณ์ IOT ต่างๆ อาทิ อุปกรณ์การเล่นเกม และสมาร์ทโฟนผ่านโครงข่าย Wi-Fi
 
โฆษกของ Linksys Singapore กล่าวกับ Channel NewsAsia ระบุ ได้รับทราบปัญหาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ Cisco Systems ซึ่งเป็นอุปกรณ์ก่อนที่ Belkin จะซื้อกิจการในปี 2553 ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวยังมีการจัดจำหน่ายถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้ใช้กลุ่มนี้ต้องกดดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ด้วยตัวเองซึ่งต่างกับในปัจจุบันที่สามารถดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ได้อัตโนมัติ
 
ช่องโหว่นี้ทำให้ผู้ไม่ระบุนามกำหนดค่าเครือข่ายได้แล้วโจมตีผู้ใช้งานได้อย่างอำเภอใจได้
 
นอกจากนี้ยังมีคำเตือนจากประเทศเยอรมัน สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ (BSI) ยังได้ออกคำเตือนเช่นกัน ระบุถึงความเสี่ยงสูง กับ Linksys E Series โดยเฉพาะ
 
อย่างไรก็ตาม เป็นที่กำลังนิยมอย่างมากสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและสำนักงานในบ้าน เนื่องจากไม่มีการกรองข้อมูล HTTP ซึ่งทำให้เกิดโค๊ด (code) ที่เป็นอันตรายส่งข้อมูลมายังเครื่อง
 
Share this Article: