ผู้ประกอบการดาวเทียมทั่วโลก..รวมกลุ่มต่อต้าน 5G ความถี่ 3.7-4.2 GHz ย้ำกระทบธุรกิจ C-Band

ผู้ประกอบการดาวเทียมทั่วโลกเริ่มประสานความร่วมมือ ต่อต้านการให้บริการ 5G บนคลื่นความถี่ C-Band เพื่อยังคงได้สิทธิ์ในการใช้คลื่นความถี่เดิม
กลุ่มผู้ให้บริการดาวเทียมทั่วโลกประกาศร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อการป้องกันการใช้งานแถบความถี่ 3.7-4.2 GHz ซึ่งเป็นคลื่นที่ให้บริการดาวเทียมในปัจจุบัน
 
ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการดาวเทียมกำลังถูกลดสเปกตรัม C-Band โดยหน่วยงานภาครัฐกำลังนำความถี่เหล่านี้ไปให้บริการ 5G
 
จึงได้เกิดการรวมกลุ่มในชื่อ The C-Band Alliance หรือ CBA ประกอบไปด้วยผู้ให้บริการดาวเทียมรายใหญ่ Intelsat, SES, Eutelsat และ Telesat ที่มีจุดยืนเดียวกันในการให้บริการ C-Band บนคลื่นความถี่เดิม


 
ที่ผ่านมาทาง FCC (หน่วยงานกำกับดูแลด้านโทรคมนาคมของประเทศสหรัฐอเมริกา) ได้มีมติในเดือน กรกฎาคม 2561 ได้ศึกษาการให้บริการ 5G ด้วยสเปกตรัมคลื่นความถี่ 500 MHz ซึ่งเป็นการนำคลื่นความถี่บางส่วนของดาวเทียมหรือทั้งหมดของดาวเทียมมาให้บริการ 5G เพื่อทำให้เกิดแรงจูงใจในการประมูล ซึ่งทาง FCC ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้
 
ปัจจุบันการให้บริการ C-Band เป็นการส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไปยังผู้ใช้บริการมากกว่า 100 ล้านรายทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา


 
CBA ยังคงต้องการให้บริการในรูปแบบเดิมเพื่อปกป้องผู้แพร่ภาพและผู้ให้บริการรายอื่นที่กำลังใช้คลื่นความถี่อยู่ หากทาง FCC ต้องการดึงคลื่นความถี่ดังกล่าวไปให้บริการ 5G จะต้องมีการฟ้องร้องอย่างน้อย 3 ปีอย่างแน่นอน
 
สิ่งที่ผู้ประกอบการกังวลมากที่สุด คือการที่ FCC จะบีบค่าธรรมเนียมการใช้คลื่นความถี่ โดยสิ่งที่สำคัญคือ อุตสาหกรรมดาวเทียมหากต้องเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ก็จะไม่ได้เงินชดเชยทำให้เกิดการคุกคามสิทธิการใช้คลื่นความถี่อย่างมาก
Share this Article: