Acer คว้ารางวัล The Most Powerful Brand 2018 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4

Acer ตอกย้ำภาพผู้นำนวัตกรรมไอที คว้ารางวัล ‘The Most Powerful Brand 2018’ ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 จากการวิจัยจัดอันดับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งที่สุด โดยภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย รับรางวัล “The Most Powerful Brands of Thailand 2018” แบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดใน กลุ่มคอมพิวเตอร์

รางวัล The Most Powerful Brands of Thailand เป็นรางวัลเกิดจากการจัดทำโครงการวิจัยโดยภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โดยวัดผลสำรวจจากผู้บริโภคทั่วประเทศรวม 12,400 ตัวอย่างทั่วประเทศ การวิจัยนี้มุ่งเน้นให้เห็นถึงการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งและทรงพลังด้วยการนำปัจจัยที่เป็นกุญแจของการสร้างแบรนด์ 3 ด้านหลักได้แก่ การมุ่งเน้นลูกค้า ขีดความสามารถขององค์กร และการสร้างคุณค่าร่วม การรับรางวัล “The Most Powerful Brands of Thailand 2018” ในครั้งนี้เอเซอร์ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคต่อเนื่องกันเป็นครั้งที่ 4 โดยมี นิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนายการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล จาก ศาตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ณ อาหารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Share this Article: