โปร AIS เล่นเน็ตเช้ายันเย็น 6 โมงเช้า ยัน 6 โมงเย็น นาน 30 วัน จ่ายเดือนละ 299 บาท

โปรเน็ตตามพฤติกรรมการใช้งาน ถ้าตอนกลางวัน ใครอยู่นอกบ้านใช้เน็ตมือถือ ตอนกลางคืนอยู่บ้านใช้ Wi-Fi แนะนำโปรโมชั่น เน็ตความเร็วสูงสุดไม่จำกัด 6:00-18:00น. 299 บาท 30วัน

โปรโมชั่นนี้ สามารถเล่นเน็ตเช้ายันเย็น 6 โมงเช้า ยัน 6 โมงเย็น ราคา 299 บาท นาน 30วัน 

กดสมัคร

Share this Article: