TOT ประกาศเชิญชวนลูกค้าให้มารับเงินประกันการใช้โทรศัพท์พื้นฐานคืน

TOT ประกาศการคืนเงินประกันการใช้โทรศัพท์ จากที่เคยเก็บเงินประกัน ล่าสุด ยังมีลูกค้าตกหล่น ไม่มารับเงินประกันคืน ก็เลยประกาศให้เข้ามารับเงินประกันคืน ที่ศูนย์บริการลูกค้า TOT

ตามที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย) ได้เรียกเก็บเงินประกันการใช้โทรศัพท์จากลูกค้า ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2544 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการจ่ายคืนเงินประกันให้กับลูกค้าแล้ว แต่มีเพียงบางส่วนที่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้

ทั้งนี้ หากลูกค้ายังไม่ได้รับเงินประกันคืน ขอให้ตรวจสอบรายชื่อตามนี้ และกรุณานำหลักฐาน ไปติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการขอรับคืนเงินประกัน รายละเอียด

Share this Article: