สิ้นปีนี้ USA ลุยเพิ่มย่าน Wi-Fi ความถี่ 6 GHz ทั้ง Apple Cisco Facebook Google หน่วยงานแพทย์ และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ต่างให้การสนับสนุน

แนวโน้มการให้บริการคลื่น 6 GHz ที่สดใส บนมาตรฐาน Wi-Fi Alliance ที่หลายองค์กรเริ่มย้ายคลื่นความถี่ WI-FI มาให้บริการบนย่าน 5.925-7.125 GHz ซึ่งเป็นคลื่นความที่ใช้งานได้ทั่วไป หลังจากที่ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นๆใช้งานคลื่นความถี่ Wi-Fi บนย่าน 2.4 GHz และ 5 GHz ซึ่งปัจจุบันช่องความถี่ดังกล่าวเต็มมานานแล้ว

 
ตัวแทนของผู้แทนเครือข่าย Wi-Fi Alliance ได้เข้าหารือกับหน่วยงาน FCC (ซึ่งทำหน้าที่คล้าย กสทช. ในประเทศไทย) สังเกตได้ว่า กลุ่มผู้แทนเครือข่าย Wi-Fi Alliance เริ่มจับมือในการริเริ่มการมีส่วนร่วมในการขอใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวหลายองค์กร ร่วมถึงผู้ให้บริการดาวเทียม (FSS) และ Fixed Service (FS) เพื่อไม่ให้สัญญาณกวนกัน
 
 
จากรายงาน พบว่า ทางภาครัฐ FCC ได้รับข้อเสนอในการขอใช้คลื่นความถี่ 6 GHz ซึ่งเชื่อว่าทางหน่วยงานจะพยายามพิจารณามาตรฐานให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้ โดยแนวทางจะมีการแยกการให้บริการคลื่น Wi-Fi บนย่าน 6 MHz ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ให้เหมาะสม
 
 
ผู้แทนจากทาง Apple, Broadcom, Cisco Systems, Facebook, Google, Hewlett Packard Enterprise, Intel, Marvel Technology Group, Microsoft, Qualcomm and Ruckus Networks ได้เตรียมยื่นเอกสารประกอบ ในการใช้งานย่านคลื่น 6 GHz เพื่อให้เกิดการรบกวนของสัญญาณ นำไปสู่การก่อให้ไม่เป็นอันตรายกับอุปกรณ์ของผู้ใช้ ซึ่งได้ยื่นหนังสื่อเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
 
 
สำหรับกลุ่มแพทย์ หรือ the Center for Medical Interoperability (CMI) ยอมรับข้อเสนอในการให้บริการคลื่น 6 GHz ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร แต่ควรพิจารณาอุปกรณ์ใดๆที่จะส่งผลต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งจะเป็นอันตรายกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 
ทาง CMI จึงมีข้อเสนอให้ FCC ต้องออกมาแยกประเภทของอุปกรณ์ที่อนุญาตในการใช้งานคลื่นความถี่ 6 GHz ในการพิจารณา และให้แยกอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้คลื่นความถี่ 6 GHz เป็นการเฉพาะแม้ว่าจะต้องอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่ที่มีใบอนุญาตหรืออุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่ไม่ต้องมีใบอนุญาตก็ตาม
 
 The Utilities Technology Council (UTC) ได้ปรึกษากับ FCC ซึ่งได้เข้าไปชี้แจงกรณี การคิดค่าบริการสาธารณูปโภค และการเข้าถึงบริการฉุกเฉิน 911 ระบบไมโครเวฟที่สื่อสารระหว่างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ และระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่ใช้คลื่นความถี่ 6 GHz
 
ซึ่งถ้า FCC ต้องใช้คลื่นความถี่ 6 GHz ทาง FCC จะต้องอนุมัติคลื่นความถี่ 4GHz หรือ 8 GHz แทนทันที เพื่อให้ไม่เกิดการรบกวนสัญญาณการใช้งานระหว่างกัน
 
Share this Article: